Phonera Företag AB

Phonera växer genom förvärv av Nocom Networks och UNC Systems

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 14:25 CET

Phonera AB (publ.) påskyndar sin tillväxt inom området för IP-baserade datatjänster genom att förvärva Nocom Networks AB och UNC Systems från Nocom AB. Genom dessa förvärv får Phonera tillgång till en bred produktportfölj riktad mot företag samt nya kunskaper och en bredare kundgrupp. De förvärvade bolagen erbjuder kommunikationslösningar i form av bl a bredbandsuppkopplingar via eget datanät, IP-telefoni, e-post-, säkerhets- och webbtjänster.

”Enligt vår tillväxtstrategi skall Phonera växa dels genom att tillföra nya tjänster till våra befintliga kunder, dels genom att via förvärv få tillgång till nya kunder och ny kompetens. Förvärvet uppfyller dessa kriterier”, säger Henric Wiklund, vice VD på Phonera AB. ”Vi får en utmärkt plattform med datatjänster och kan därmed spara tid och resurser i utvecklingen av vår portfölj med IP-baserade tjänster. Med denna produktportfölj och vår egen starka säljresurs kan vi förvänta god tillväxt inom området”.

Nocom Networks och UNC Systems har tillsammans 11 anställda och omsatte 18 miljoner kronor under januari-september 2006. Verksamheten är baserad i Solna och Linköping. Phonera räknar med att förvärvet kommer att bidra positivt till Phoneras resultat redan under 2007.

”Vi är mycket glada att genom förvärvet bl.a kunna erbjuda våra kunder särskilt efterfrågade tjänster såsom e-post- och webhotell och olika säkerhetslösningar som t ex anti-spamsystem, anti-virussystem och brandväggar. Med våra säljresurser och vår kundstock är vi övertygade om att de nya tjänsterna kommer att få en given plats på marknaden”, säger Henric Wiklund.

Nocom ABs försäljning motiveras av att bolaget vill fokusera på utveckling och distribution av programvara och därför avyttrar tjänsteverksamheten.
”Renodligen av verksamheten hjälper oss att fokusera på att fortsätta växa och öka investeringarna inom våra tillväxtområden Northern och IAR Systems”, säger Stefan Ström, VD i Nocom.

För ytterligare information kontakta

Henric Wiklund
Vice VD Phonera AB
Mobil: 0701-82 00 00
E-post: henric.wiklund@phonera.se

Stefan Ström
VD Nocom AB
Mobil:0708-65 10 68
E-post: stefan.strom@nocom.se

Phonera AB (publ.) är en virtuell teleoperatör som skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda små och medelstora företag enkla och begripliga kommunikationslösningar till låga kostnader. Detta skall ske genom att, på en alltmer avreglerad telekommarknad, upphandla nätkapacitet med tillhörande tekniklösningar och erbjuda innovativa tjänster. Phonera-aktien handlas på Stockholmsbörsens Small Cap-lista. Mer information på www.phonera.com.

Nocom AB (publ) är ett IT-företag, verksamt inom distribution, programvara och tjänster. Huvudkontoret är beläget i Kista, Stockholm. Företaget grundades 1985 och noterades på Stockholmsbörsen 1999. Nocomaktien handlas sedan oktober 2006 på Stockholmsbörsens Small Cap-lista. Nocom har cirka 19.000 aktieägare. Verksamheten bedrivs i självständiga dotterbolag som arbetar under egna namn och affärsidéer. Totalt har koncernen cirka 280 anställda. Mer information på www.nocom.se.