Region Uppsala

Pia Gabre adjungerad professor i cariologi

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2014 11:52 CET

Folktandvårdens cheftandläkare Pia Gabre är sedan 1 december adjungerad professor i cariologi vid Göteborgs universitet.
- Jag drivs av mötet med människor och att vi faktiskt kan förebygga karies själva, säger hon.

Cariologi är läran om kariesjukdomar, dess orsaker, riskbedömning och behandling - ett ämne som fascinerat Pia Gabre från start.

- Det är just möjligheten att vi kan göra så mycket själva, som lockar. Vi vet så mycket om hur vi ska göra men ändå fallerar det. Så att få ge människor kunskap och förståelse och verktyg för hur de kan förebygga karies, tycker jag är roligt. Att möta människor och resonera om vad de kan förändra i sina levnadsvanor för att det ska bli bättre, säger hon.

Sedan finns det fall, som av sjukdomsskäl är mer komplexa och kräver mer kunskap. Och den har alltså Pia Gabre.

Pia Gabre tog tandläkarexamen 1978 och doktorerade den 1 december år 2000. Hon har de senaste åren varit adjungerad universitetslektor på Göteborgs universitet och docent vid Sahlgrenska akademin. Bakom sig har hon ett 30-tal publicerade studier.

- Men det viktigaste uppdraget som professor är inte längre att skriva själv utan att handleda andra att bli duktiga på forskningsmetodik. Och det gör jag ju mycket i vår organisation.

Professorsutnämningen betyder mycket för Folktandvården i Uppsala län.

- Det betyder oerhört mycket för oss att ha ett ”odontologiskt rättesnöre” och som stöd för medarbetare som är intresserade av forsknings- och utvecklingsfrågor. Att vara så aktiv inom forskningsvärlden att man är meriterad för en professur och samtidigt finnas mitt i den odontologiska vardagen som cheftandläkare måste vara unikt! säger tandvårdsdirektör Gunilla Swanholm.

Kontakt:
Pia Gabre, tel  018-611 64 89, 070-611 64 99