PiezoMotor AB

PiezoMotor får order från Belgien

Press release   •   May 04, 2012 12:05 CEST

PiezoMotor – världsledande inom piezoelektriska motorer – har erhållit en större order från sin Belgiska distributör Minimotor. Ordern gäller en specialversion av den linjära motorn Piezo LEGS® LT20N och uppgår till ca 1 800 000 kr årligen.

PiezoMotor startade projektet i samarbete med Minimotor och slutkunden redan under 2010 och har nu tagit fram en kundanpassad motor.

  • Problemet som kunden hade var att man inte längre kunde göra manuella finjusteringar av sina komponenter med tillräcklig noggrannhet, säger Olle Lindkvist, försäljnings- och marknadschef vid PiezoMotor.  Piezo LEGS-motorn gör detta möjligt genom extrem positioneringsprestanda. Med Piezo LEGS är det möjligt att uppnå rörelseupplösning under 1 nanometer. För kundens produkt krävs 6 motorer som injusteras i fabrik. Tack vare den hållkraft som motorn har även i avstängt läge kan produkten sedan levereras utan att inställningarna rubbas. Skulle det någonsin krävas ny kalibrering kan motorerna snabbt aktiveras och utföra den minimala rörelse som behövs för att justera optiken.

Olle Lindkvist

Global Sales & Marketing manager

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av direktdrivna mikromotorer baserade på piezokeramiska material. Piezoelektriska motorer är enkla, precisa och mycket små, vilket gör dem ideala för system med platsbrist och där krav finns på hög precision. Motorerna lämpar sig även för volymmarknader i produkter där kraven på noggrannhet och energisnålhet ökar. För att möta dessa behov marknadsför PiezoMotor två produktfamiljer; Piezo LEGS® för positionering ner i nanometerområdet, samt de extremt små PiezoWave®-motorerna.

PiezoMotor grundades 1997 som ett avknoppningsföretag från Uppsala universitet. Innovationerna baseras på grundforskning inom området som har bedrivits vid universitetet sedan 30 år. Idag är PiezoMotor ett framgångsrikt högteknologiskt företag med egen FoU och tillverkning. Företaget är privatägt. Finansiell uppbackning ges av välkända och respekterade svenska, tyska och amerikanska investerare.