Svenska kyrkan

Pilgrimscentrum i Jordanien invigs

Pressmeddelande   •   Jan 02, 2014 09:21 CET

Ärkebiskopen kommer att överlämna en presenningsikon vid invigningen av pilgrimscentret i Jordanien.

På Trettondagen, måndag den 6 januari, invigs ett pilgrimscentrum i Jordanien, vid platsen där Jesus döptes i Jordanfloden. Pilgrimscentret har uppförts av den evangeliska lutherska kyrkan i Jordanien och Det heliga landet, ELCHJL. Svenska kyrkan representeras av bland annat ärkebiskop Anders Wejryd vid invigningen.

I anslutning till platsen för Jesu dop på östra sidan av Jordan, har flera kyrkobyggnader uppförts som ett svar på den jordanska regeringens erbjudande att upplåta mark för kyrkor.

– Det är viktigt att säkra kontinuiteten av arabiska kristna i Mellanöstern, säger Munib Younan, biskop för den lutherska kyrkan i Jordanien och Det heliga landet.

Invigningen pilgrimscentret äger rum i närvaro av inbjudna gäster och finansiärer från olika delar av världen, den 6 januari kl 11 (lokal tid). Programmet består av en invigningsgudstjänst med efterföljande mottagning i pilgrimscentrets lokaler, samt middag och fortsatt firande i den lutherska kyrkan Good Shepherd i Jordaniens huvudstad Amman.

Från Svenska kyrkan överlämnas en present i form av en presenningsikon gjord av domprosten i Visby, Mats Hermansson.

Svenska kyrkan representeras av ärkebiskop Anders Wejryd och Erik Apelgård från kyrkokansliet.

FAKTA

Det evangelisk-lutherska pilgrimscentret vid Jordan blir en plats för meditation och utforskande, lyssnande och lärande. Fokuset kommer att ligga på platsens andliga, historiska och ekologiska aspekter. Centret kommer att vara öppet för alla kyrkor och trosuppfattningar, en plats för samtal och dialog – inte minst med de andra kyrkorna på plats. Pilgrimer och besökande grupper kommer att få lyssna på och samtala med lokala och internationella gästföreläsare.


LÄS MER
The Baptism site of Jesus Christ
ELHCJ:s webb