Pilgrim i Sverige

Pilgrimsled binder samman Östergötland med Västergötland

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2012 11:38 CEST

Hjo/ Skara 2012-05-11
Pilgrimsled från Vadstena till Skara - Invigning av pilgrimsled mellan Kungslena – Hjo 17 maj

Den 17 maj invigs pilgrimsleden mellan Kungslena och Hjo. Leden som går genom en fantastisk natur mäter 44 km. Det betyder att leden nu är komplett mellan de gamla pilgrimsmålen Vadstena och Skara. M/S Wadstena gör det möjligt att ta sig över Vättern under hela juli månad.

Intresset för pilgrimsvandring i Sverige är stort! År 2011 pilgrimsvandrade ca 11 000 personer bara i Skaraborg! Idag finns det närmare 50 mil pilgrimsled Västra Götaland.

-Den som vill vara med  på invigningsvandringen möter upp kl. 09.00 vid Kungslena eller Hjo kyrka. Där börjar vandringen mot Fröjered. Soppa serveras från kl.13.00 i Fröjereds församlingshem och från kl.14.30 i Fröjereds missionshus. För att hinna med hela sträckan går vissa sträckor med buss. Det går buss tillbaka till Hjo och Kungslena. Själva invigningen blir i Fröjereds kyrka och det är Biskop Erik Aurelius som håller i den, säger Anita Tilander projektledare för denna pilgrimsled.

Om man väljer att börja i Kungslena går leden till Hömb, Fröjered, Klämmesbo, Korsgården, Norra Fågelås och vidare in till Hjo. En lagom dagsetapp för en van vandrare är runt 2 mil med en takt på mellan 3-5 km/tim. Det finns gott om övernattningsmöjligheter utmed leden som t.ex. Björkhagen i Orleka eller Klämmesbo Missionshus. Där kan pilgrimen få ett kvällsmål, frukost och en lunchlåda med sig inför nästa dags vandring. Om busstiderna inte skulle passa finns möjlighet att boka pilgrimstaxi. Pilgrimstaxi utgår från Hjo eller Tidaholm och tar vandraren till eller från vissa orter och till fasta priser.

 -Vi vill erbjuda möjlighet att färdas till fots i ett kulturellt, historiskt och naturmässigt mycket varierande och vackert landskap. Vandringen kan vara den fysiska men det kan också vara en inre resa att under vandringen mer förstå sig själv och sin plats i Skapelsen. Utmed leden finns också ett 20-tal informationstavlor som presenterar platsen. säger Anita Tilander.

Pilgrimslederna genom VG-regionen de sk. Sankt Olavsvägarna har status som Europeiska kulturvägar. De är direkt knutna samman med vägen till Santiago de Compostela i söder och Nidaros/Trondheim i norr. Sträckan Kungslena – Hjo är en del av detta europeiska lednätverk. Pilgrimslederna till Santiago de Compostela var de första som fick status som Europeisk kulturväg år 1987. Det betydde en ökning av antalet pilgrimer från några tusen till 187 000 förra året. Status som Europeisk Kulturväg betyder mycket för pilgrimsarbetet i Norden när det gäller internationella nätverk, mötesplatser för kompetensutveckling, utbyte med liknande miljöer och i nätverkskonferenser.

- Status som Europeisk kulturväg har gett stora positiva effekter för de vägar som är godkända ute i Europa. Vägens mål har naturligtvis fått ovärderlig marknadsföring genom detta program, men det har också betytt mycket för platserna längs leden: Med det system som ligger i konceptet beror det egentligen bara på hur aktiv man själv är i de olika regionerna för att man ska lyckas. Nu har vi stora förhoppningar på att antalet pilgrimer kommer att öka också hos oss, avslutar Agne Josefsson Pilgrimspräst i Skara stift.

För mer information

Anita Tilander, projektledare pilgrimsleden Kungslena – Hjo
Tel: 0502-13992 e-post: kontakt@minimundus.se

För ytterligare information om pilgrimsvandring www.pilgrimskaraborg.se      www.svenskakyrkan.se     www.pilgrimslederskaraborg.se  www.pilegrim.info   www.nutidapilgrimer.se   www.vastarvet.se  www.pilgrim.nu   www.pilgrimscntrum.com   www.camminideuropa.eu

Pilgrim i Sverige är en samarbetsorganisation för olika organisationer i samhället, främst på regional nivå som museer, turist- organisationer, hembygdsorganisationer, kyrkor och samfund på stifts- och riksnivå, vandrar- och friluftsorganisationer, studieförbund, kommuner m.fl. som vill samverka enligt föreningens syfte.