Compare Karlstad

Pilot 2013 - ett unikt erbjudande till Compare-företagen

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 20:30 CET

Få hjälp med att utveckla nya tjänster och produkter - och ett affärsutvecklingsbidrag på upp till 400.000 kronor. Det erbjuds nu åtta företag i Karlstads-regionen genom Vinnovas innovationsprojekt Pilot 2013.

Som samarbetspartner i projektet kan Compare nu erbjuda Compare-företagen möjligheten att ansöka om att bli ett av de åtta företagen. Sista dag för anmälan är måndagen den 11 mars. Intresseanmälan och frågor skickas till Amir Sajadi på amir@hhc.nu eller 073-154 87 75.

Inbjudan: Unikt erbjudande till företag i Karlstad

Som företag i Karlstad-regionen har ni möjlighet att bli ett av de åtta företag som får delta i Vinnovas innovationsprojekt för att utveckla nya tjänster och produkter. De deltagande företagen har möjlighet att få ett affärsutvecklingsbidrag på mellan 300.000 till 400.000 kr.

Målet med projektet är att erbjuda företag:
 • stöd i innovationsprocessen och en möjlighet att testa nya idéer, målgrupper och marknader
 • utveckla nya tjänster och produkter
 • samt att få kontakt och med unga talanger lokalt i Karlstad.

Denna möjlighet erbjuds endast åtta (8) företag i Karlstad. Anmäl därför ert intresse så snart som möjligt!

Vad får deltagande företag?

 • Möjlighet till affärsutvecklingsbidrag på mellan 300 000 till 400 000 kr från myndigheten Vinnova – endast tillgängligt för företag som deltar i detta projekt.
 • Inspiration till nya produkter och tjänster utifrån ungdomars vardag och behov.
 • Möjlighet att använda drivna och engagerade ungdomar som en testmarknad och knyta nya kontakter som kan bli en avgörande resurs för företaget i framtiden.
 • Kostnadsfri innovationsrådgivning från ALMI Företagspartner och stöd i utvecklingen av era tjänster och produkter.
 • Kostnadsfri workshop där ni utvecklar ert CSR- och hållbarhetsarbete tillsammans med en Sveriges främsta experter på CSR och kommunikation.

Vad krävs av de deltagande företagen?

 • Tid och engagemang på två workshops tillsammans med ungdomar från Thoren Business School, en under våren samt en under hösten 2013. Totalt cirka 10 timmar för projektet.
 • Representeras av VD, utvecklingschef eller annan ledande person från företaget.
 • Deltagaravgift på 2 900 kronor. Den faktiska kostnaden för deltagandet är 50.000 kr, men 75 % av kostnaden täcks av myndigheten Vinnova och resten av våra övriga företagssponsorer.

Det deltagande företaget måste vara

 • Ett svenskt aktiebolag (AB). Verksamhetsinriktning och bransch har ingen betydelse.
 • Ett SME-företag enligt EU:s definition (färre än 250 anställda, omsättning under 50 miljoner euro, balansomslutning under 43 miljoner euro).
 • Ett företag som sitt senaste verksamhetsår hade en nettoomsättning på minst 1 miljon kronor, eller eget kapital enligt balansräkningen på minst 1 miljon kronor.

Projektets samarbetspartners i Karlstad

 • Vinnova (Verket för innovationssystem) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Näringsdepartementet. Myndigheten har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling. Myndigheten har ett särskilt ansvar inom teknikområdet samt områdena transport, kommunikation och arbetsliv.
 • Thoren Business School är en av Sveriges främsta gymnasieskolor som attraherar bland de mest talangfulla och driftiga eleverna. Skolan har en tydlig affärsfokus och ett genuint intresse för företagssamverkan. Från den lokala skolan i Karlstad kommer 200 elever delta i detta projekt.
 • ALMI Företagspartner är ett statligt ägt bolag med uppdrag att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med rådgivning. Målet med verksamheten är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt.
 • Compare verkar för att Karlstadsregionen har de bästa möjliga förutsättningarna för utbildning och forskning inom IT-området. Genom främjandet av utbildning och forskning främjar även stiftelsen etableringen och utvecklingen av IT-företag.

Projektet drivs av Change Makers - www.changemakers.se