Pilotfish Networks AB

Pilotfish slutför avknoppning av dotterbolaget Miveo

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2015 15:36 CEST

Pilotfish Networks AB har nu slutfört avknoppningen av dotterbolaget Miveo Car-sharing Technologies AB genom att lyfta ut Miveo ur Pilotfish Networks verksamhet. Avknoppningen genomförs för att skapa bästa möjliga förutsättningar för tillväxt för de båda verksamheterna.

Pilotfish är sedan 2003 en ledande leverantör av tjänster för både kollektivtrafik- och bilpoolsområdet. De båda verksamhetsområdena har delat på grundläggande teknik och gemensamt etablerat stabila och tillförlitliga lösningar på marknaden.

För att kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för båda verksamheterna har Pilotfish sedan 2013 valt att separera bilpoolsverksamheten i särskilt dotterbolag och denna separation slutförs nu genom att Miveo Car-sharing Technologies knoppas av och blir helt fristående. Pilotfish fortsätter att vara underleverantör av teknologi till Miveo.

– Vi har sett en fortsatt ökande efterfrågan inom kollektivtrafiken och vill fortsätta att fokusera oss på lösningar och kunder inom detta segment, säger Tomas Gabinus, VD för Pilotfish Networks AB.

Sedan 2013 har bilpoolsverksamheten bedrivits i det helägda dotterbolaget Miveo Car-sharing Technologies AB som idag har kunder i sex länder och hanterar 800 anslutna bilar.

– Med vår bakgrund och position på marknaden som vi etablerat under Pilotfish har vi en bra grund för att ta tillvara på de möjligheter som den växande bilpoolsmarknaden erbjuder, säger Erik Nordenfelt, VD Miveo Car-sharing Technologies AB. 

För mer information om Pilotfish Networks AB’s tjänsteleveranser för kollektivtrafiken, kontakta gärna Tomas Gabinus på mobil: +46 (0)733-224011 eller mail: tomas.gabinus@pilotfish.se, eller post Viktoriagatan 3, 411 25 Göteborg, Sverige.

Pilotfish Youtubekanal hittar du här.

Pilotfish Google+ hittar du här.

PILOTFISH NETWORKS AB - Pilotfish erbjuder system och tillämpningar som gör Europeisk kollektivtrafik mer effektiv. Med huvudkontor och utvecklingsavdelning i Göteborg är bolaget inne i en internationell expansionsfas. Pilotfish produkter bygger på standard och guidelines som nu samordnas av organisationen ITxPT