Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Pilotförsök kan ge mindre läkemedelsrester i Stångån

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2015 14:58 CEST

Biologiskt behandlat avloppsvatten pumpas genom de två reaktorkolonnerna. Ozongas bubblas från botten av kolonnerna och får reagera med läkemedelsrester och andra föroreningar i vattnet. Vattnet efterbehandlas sedan i en biologisk kvävereningsprocess innan det släpps ut i Stångån.

Tekniska verken i Linköping har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, bedrivit ett projekt där man i pilotskala har testat en metod för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester med hjälp av ozon. Resultaten är mycket positiva, avloppsvattnet kan renas till mer än 90% med hjälp av den nya tekniken och Tekniska verken ser nu över möjligheten att bygga en fullskalig ozonreningsanläggning vid Nykvarnsverket.

Den största mängden läkemedelsrester når avloppsreningsverken via normal användning av mediciner när de utsöndras från kroppen via kiss och bajs, inte genom att oanvända läkemedel slängs i toan. Läkemedelssubstanserna är ofta svårnedbrytbara för att kunna stå emot den sura miljön i magsäcken och därför är det också svårt att bryta ned dem i reningsverkens processer.
Nu har man tittat på hur substanserna kan renas ur avloppsvattnet på ett effektivare sätt med hjälp av ozongas som bubblas genom vattnet. Försöken har visat att majoriteten av läkemedelsresterna har kunnat avlägsnas.

Läkemedelsrester påverkar vattenmiljön negativt, hormoner har till exempel visat sig ge fiskar problem att föröka sig. Andra läkemedelsrester som reduceras vid ozonreningen är antibiotika, ångestdämpande preparat och smärtstillande mediciner, men även resistenta bakterier renas bort.

- Pilotprojektet har varit lyckat och vi går nu vidare med resultaten. Ozonreningen är viktig för framtiden eftersom den kommer att leda till att vattenmiljön blir bättre i både Stångån och Roxen, säger Robert Sehlén som varit med och gjort studien.

Tekniska verken undersöker nu möjligheterna att på sikt kunna bygga en fullskalig ozonreningsanläggning vid Nykvarnsverket.

För mer information kontakta gärna Anna Lövsén, divisionschef vatten Tekniska verken,
013-20 81 91, anna.lovsen@tekniskaverken.se

Vi på Tekniska verken är en del av ca 260 000 privat- och företagskunders vardag. Varje timma, dag och natt, året runt arbetar vi för att leverera produkter och tjänster som gör livet enklare. Vi levererar bland annat el, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas och effektiva energilösningar. Vår vision är att tillsammans med våra kunder bygga världens mest resurseffektiva region – och vi är på rätt väg. Läs gärna mer på tekniskaverken.se

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/