Västtrafik

Pilotprojekt ska ge bättre hållplatsutrop

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2016 08:30 CET

Vid störningar i kollektivtrafiken förväntar sig kunder tydlig och aktuell information. För att förbättra kvaliteten på hållplatsutropen, som är en av de viktiga kanalerna vid störningar, har Västtrafik startat ett pilotprojekt längs spårvagnslinje 2 och 4 i Göteborg.

I pilotprojektet kommer Västtrafik testa att göra utrop i högtalarna i hållplatskurernas befintliga skyltar, som i dagsläget endast används för textmeddelanden. Det innebär att betydligt fler hållplatser kan leverera störningsinformation än i dagsläget, samtidigt som det förväntas ge bättre ljudkvalité och utrop som upplevs som mindre störande i boendemiljöer. Pilotprojektet påbörjas under mars månad längs spårvagnslinje 2 och 4 i Göteborg.

– Vi vill att informationen till våra kunder ska vara så enkel och tydlig som möjligt vid störningar. Nu får vi en möjlighet att testa ny teknik och låta våra kunder tycka till om resultatet, säger Anna-Karin Odinger, som är projektledare för testet.

Genom att informera inuti hållplatskurerna, istället för utanför som sker idag, blir utropen ett mindre störande inslag i stadsmiljön. Både för boende och andra personer som befinner sig i närområdet, som inte berörs av informationen i utropen.

– På sikt hoppas vi kunna förbättra kvaliteten på våra utrop och erbjuda våra kunder mer riktad information. Vi kommer också titta över ljudnivåer och hur ofta vi ska informera. Syftet är att sätta en ny standard för framtida utrop, säger, Anna-Karin Odinger. 

Pilotprojektet ska ge svar på hur kunder upplever det nya sättet att få störningsinformation på och säkerställa att tekniken fungerar. Västtrafik kommer att genomföra en kundundersökning under testperioden och därefter utvärdera projektet och utifrån resultatet titta på hur utropen ska fungera i framtiden.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.