Folkpartiet

Pilsäter (fp) angående Nuders "rapport" om alliansens jobbpaket: Nuder har noll-koll

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 13:00 CEST

- Pär Nuders kommentar till alliansens jobb-paket visar med all önskvärd tydlighet att finansministern själv har noll koll på både siffrorna och verkligheten.

Det säger Folkpartiets ekonomiske talesman Karin Pilsäter i en kommentar till Pär Nuders ”rapport” om Alliansens förslag om obligatorisk a-kassa. Där påstår Pär Nuder, med hänvisning till en tidigare moderat-promemoria, att förslaget skulle vara underfinansierat med 6 miljarder kr. Sen när anser Nuder att motståndarnas PM är bästa fakta?

- Att a-kassan skulle vara sänkt till 65 % är ett helt felaktigt påstående, fortsätter Pilsäter. Däremot föreslår vi att dagens bortre gräns på 300 ersättningsdagar faktiskt ska tillämpas, förutom för personer med försörjningsansvar för barn som kan behöva ytterligare 150 dagars möjlighet till omställning. Därefter erbjuds plats i jobb-garanti med ersättning motsvarande 65 %.

- Ett annat påstående är att det enligt Nuder skulle finnas, i Socialdemokraternas Sverige,
45 000 personer som är arbetslösa i ett helt år och har kvalificerat sig för arbetslöshetsersättning men inte betalat medlemsavgift och därför lever på luft! Mycket pågår i detta land, men så är inte fallet!

Alliansen föreslår att arbetslöshetsförsäkringens skyddsnät förstärks, genom att 600 000 personer som idag står vid sidan inkluderas. Deras avgifter täcker mer än väl de ökade kostnader som uppstår då personer, som uppfyller dagens arbetsvillkor på 6 månader, men inte varit medlemmar tillräckligt länge (12 månader), får en inkomstrelaterad ersättning istället för det grundbelopp, som de har idag, och som man enligt (S) inte kan leva på. Det ligger i sakens matematiska natur att en sådan ökad ersättning absolut maximalt kan avse 6 månader.

- Finansministern försöker uppenbarligen vilseleda allmänheten genom att bolla med felaktiga siffror både vad gäller procentsatser och miljarder och ge missvisande information om arbetslösas situation, avslutar Karin Pilsäter (fp).

Karin Pilsäter, Riksdagsledamot (fp), 0708 – 788 798, karin.pilsater@riksdagen.se

Terése Kärras, folkpartiets riksdagskansli, 0708 - 54 90 81, terese.karras@riksdagen.se

Bild på Karin Pilsäter fri för publicering finns här:
http://riksdagen/folkvald/ledamotr/ledamot/KarinPilsaeter.htm

Besök Karin Pilsäters hemsida:
http://www.folkpartiet.se/pilsater