Folkpartiet

Pilsäter (fp): Vilken centerpolitik gäller?

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 12:01 CEST

- Nu måste (c) ge besked vilka krav som partiet egentligen ställer på statsbudgeten! Är det centerpolitiken i riksdagen eller centerpolitiken i buskpropagandan som gäller?

Det undrar Karin Pilsäter, folkpartiets ekonomiske talesman, inför Maud Olofssons presskonferens på torsdagseftermiddagen.

- Centern sprider tyvärr vilseledande siffror och påståenden om de borgerliga partiernas mål och ambitioner vad gäller de offentliga finanserna. Detta gäller såväl deras anklagelser mot ja-partierna som deras egen politik. Det är ett anständighetskrav att Maud Olofsson nu lämnar besked om vad som verkligen gäller.

De offentliga finanserna består av staten, kommunerna och pensionssystemet tillsammans. Pensionssparandet i AP-fonder, premiepensionsfonder och kommuner kommer under de kommande åren att uppgå till ungefär 2,4 procent av BNP. Kommunbudgetarna ska hela tiden ha balans. Ett bibehållet 2-procentsmål för de offentliga finanserna skulle alltså betyda underskott i statsbudgeten.

- Maud Olofsson och centerpartisterna säger nu i eurokampanjen gång på gång att någon höjning inte behövs. Samtidigt har de i riksdagen föreslagit ett uttryckligt krav på balans i statens budget.

" Det är märkligt att staten genom balanskravet ställer högre krav på kommuner och landsting, där folkvalda bär ansvaret, än på sin egen budgetprocess. Likhet mellan de tre demokratiska nivåerna i budgetprocessen är ett renlighetskrav" skriver centern t ex i sitt förslag finansutskottet som behandlades i riksdagen den 14 juni 2003.

Balanskravet på kommunerna innebär dessutom att ett underskott ska återtas inom 2 år, dvs det är hårdare än kravet att staten ska upprätthålla balans över en konjunkturcykel.

- Om centerns förslag hade genomförts skulle de behöva dra in 72 miljarder kronor 2005. Vilka skatter ska de höja och vilka utgifter ska skäras ned? Vi har tidigare fått veta av vänsterpartiet att deras förslag i riksdagen, om ökade underskott mm, inte ska tas på allvar för de gäller inte. Har valfebern gripit även centern?

- Maud Olofsson måste lämna besked! Vilken centerlinje gäller: större underskott i statsbudgeten eller drastisk åtstramning? undrar Karin Pilsäter (fp).

Statens finansiella sparande:

2003 -44 miljarder
2004 - 22 miljarder
2005 - 6 miljarder

Källor: Konjunkturinstitutets juniprognos och Riktlinjer för den ekonomiska politiken, FiU 20.

Bild på Karin Pilsäter för fri publicering finns här: http://www.riksdagen.se/folkvald/ledamotr/ledamot/KarinPilsaeter.htm

Karin Pilsäter, Riksdagsledamot (fp)
0708 - 78 87 98

Susanne Hagbard, Bitr. pressekreterare (fp)
08-786 43 190708- 82 76 72