Folkpartiet

Pilsäter om Nuders vårbudget

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 08:36 CET

- Den starka internationella konjunkturen slår kraftigt igenom, precis som vanligt, i statsbudgeten. Det gör den, både när konjunkturen går upp och när den går ner. Men valet handlar inte om vilken konjunktur vi ska ha, säger folkpartiets ekonomisk-politiska talesman Karin Pilsäter i en kommentar till Pär Nuders siffror.

- Uppgifterna om regeringens politik, som framgår av massmediarapporteringen från Harpsunds-mötet på onsdagen, består av att det vanliga "utgiftsmaskineriet" går i gång med varaktiga utgifter som
tandvårds- och äldreomsorgsreformer, men där de inkomster som ska betala det hela är delvis tillfälliga.
- Varaktiga förbättringar för jobb och företagande är vad man borde passa på att ta itu med. Rehabilitering, stöd till att övergå till annan arbetsgivare och annat yrke för långtidssjukskrivna och förtidspensionerade är mycket angelägna sådana förändringar. Nya sorters AMS-politik ger inga nya varaktiga jobb.

- Hon konstaterar också att även om utgiftstaket hålls just i år så är det långt ifrån att regeringen når överskottsmålet på 2 procent över en konjunkturcykel, säger Karin Pilsäter (fp).
_________________________________________________

Karin Pilsäter, ekonomisk-politisk talesman, 0708 - 788 798, karin.pilsater@riksdagen.se

Niki Westerberg, presschef (fp), 070 - 937 1525

Bild på Karin Pilsäter fri för publicering finns här:
http://riksdagen/folkvald/ledamotr/ledamot/KarinPilsaeter.htm

Besök Karin Pilsäters hemsida:
http://www.folkpartiet.se/pilsater