Centerpartiet

Pinsamt agerande i LOV-frågan av Bodens socialdemokrater

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2012 10:03 CEST

Socialdemokraternas besked om att man vill riva upp LOV i hemtjänst i Boden för att täcka kommunens underskott är ett hårt slag mot valfriheten för de äldre i Boden. Påståendet om att LOV skulle vara kostnadsdrivande saknar dessutom grund i verkligheten. Kommunens egna siffror visar att de privata hemtjänstutförarna har en lägre genomsnittlig kostnad per utförd timme än kommunens egen hemtjänst. 

- Att Socialdemokraterna har tappat kontrollen över den egna ekonomin och använder det som ett svepskäl att uppnå sina politiska syften är fulspel på hög nivå. Det här visar återigen att Socialdemokraterna alltid prioriterar sin egen politiska makt framför de äldres rätt att själva bestämma över sitt liv, säger Anders W Jonsson gruppledare för Centerpartiet och tillträdande ordförande för Riksdagens socialutskott.

- Socialdemokraterna visar återigen att de anser att valfrihet bara ska gälla i storstäderna, men inte i glesbygd. Centerpartiet står upp för de äldres rätt att välja - oavsett var i landet man bor.

- Detta visar tydligt på vikten av att få till nationell lagstiftning med obligatorisk LOV. Gamla människors möjlighet att ha inflytande över sitt eget liv får inte sättas ur spel beroende på dagsformen hos socialdemokratiska politiker.

- Genom att på lösa grunder riva upp LOV försvinner inte bara de äldres möjlighet att välja själv - man lägger också krokben för alla de anställda inom hemtjänstföretagen i Boden och utvecklingen av en sektor som domineras av kvinnliga företagare. Det är ett ohållbart agerande från Socialdemokraternas sida. Avslutar Anders W Jonsson.

 

Kontakt:
Centerpartiets pressjour - 08- 23 43 20

 

Centerpartiet står för lösningar som är långsiktigt ansvarsfulla för att skapa en hållbar politik för framtiden. Vi vill också öka människors frihet, för vi är övertygade om att lösningar som bygger på att människor bestämmer själva är mer hållbara än de som bygger på detaljstyrning.