Goodpoint AB

Pionjärer inom ISO 26000

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 10:13 CET

Cleano Groups svenska bolag, Diskteknik AB och Jasico AB, pionjärer med satsning på ISO 26000 med hjälp av konsultföretaget Goodpoints analysverktyg

Analysen har gjort att Cleano nu arbetar strategiskt med socialt ansvarstagande. Genom att låta Goodpoint göra analysen mot ISO 26000 har Cleano fått trovärdighet i sin granskning.

– En del saker i standarden som arbetsvillkor, barnarbete och facklig verksamhet har varit svåra att tolka för svenska förhållanden och vår verksamhet. Till en början reflekterade vi inte ens över att de berörde oss. Det kändes så självklart att dessa frågor inte skulle vara några problem för vårt företag. Där har konsulterna hjälpt oss att tolka genom att vrida, vända och ifrågasätta. Cleanos beslut att arbeta mot ISO 26000 grundar sig i att de sedan länge arbetat med miljö och kvalitet och att det nu var naturligt att ta steget ti ll ISO 260000. I och med att man arbetar mot ISO 26000 blir arbetet med socialt ansvarstagande konkret och strukturerat.

– Arbetet med ISO 26000 har fått oss att bli tydligare med vad som är rätt och fel. Det har ställt saker på sin spets, säger Towe Grew, vd för den svenska delen av Cleano, som också tror att resten av koncernen kommer att följa efter så småningom. De brukar göra det.

Goodpoints analysverktyg är en nuläges-/gapanalys, för ISO 26000 som ger kunden svar på de gap som finns i verksamheten mot ISO 26000. Genom att intervjua nyckelpersoner inom företaget samlas nödvändig information, som sedan värderas och poängsätts i verktyget. Resultatet presenteras på en workshop i form av spindeldiagram. Diagrammen ger en snabb överblick av var styrkor och svagheter ligger.

Fakta om Cleano Group
Helägt familjeföretag som tillverkar och säljer produkter samt erbjuder service inom ren disk och god hygien till företag och konsumenter.

Bolag: Diskteknik AB, Diskteknik OY, Lubeco AS, Jasico AB och Cleano AB
Huvudkontor: Vallentuna, norr om Stockholm
Anställda: 180
Omsättning: 29 miljoner euro (2008)
Certifierade enligt: ISO 14001 (miljöledning),  ISO 9001 (kvalitetsledning) i de svenska bolagen
Kontakt: Ulrika Jupiter, Kvalitets och miljöchef, Cleano Goup 08/511 858 24

Goodpoint erbjuder bred och djup kompetens och effektiva verktyg inom hela området hållbar utveckling och CSR. Våra tjänster ökar förtroendet för våra kunder och stärker deras varumärke och lönsamhet.

Kontor: Stockholm och Malmö
Anställda: 25
Certifierade enligt: ISO 14001 (miljöledning),  ISO 9001 (kvalitetsledning)
Kontakt: Malin Möller, Seniorkonsult, Goodpoint 08/789 04 28