Piratpartiet

Pirater i parlamentet: tänk över öppen data en gång till, för guds skull!

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 12:57 CEST

Idag har parlamentet antagit en lagstiftning om öppen data i medlemsländerna. Förslaget var från en början framåttänkande. Nu är inte mycket kvar, och vissa saker är rent kontraproduktiva. Piratpartiet menar att parlamentet jäktats att anta ett förslag man vetat varit dåligt genomtänkt och dåligt formulerat, och att man istället borde ha tänkt efter innan man stiftat EU-lagar.

- Lagstiftningen som har antagits idag har minst en definition av öppna standarder som är rent kontraintuitiv, säger Amelia Andersdotter. Den har lämnats kvar av slarv, och alla håller med om att det är en dålig definition. Man har bara prioriterat att anta ett förslag, snarare än att säkerställa att förslaget är bra.

- Det är en ny process sedan 2009 som innebär att medlemsländernas regeringar och parlamentet ska komma överens i första läsningar, berättar Amelia Andersdotter. Tidigare var det vanligare med andraläsningar, det vill säga att både rådet och parlamentet fick tänka en vända till. Det vore bra om man utnyttjade den möjligheten mer, för det blir jättedåligt när man jäktar igenom lagstiftning för fem hundra miljoner EU-medborgare bara för att man tycker om att säga att man kommit överens.

- Det är framför allt ministerrådet som tycker om förstaläsningar, fortsätter Amelia Andersdotter. Det ser bra ut efter ett ordförandeskap att ha lyckats driva igenom ett förslag. Kvaliteten på förslagen funderar man mindre på, och personligen är jag väldigt förvånad över att parlamentet inte gör större motstånd mot den här sortens påtryckningar. Risken blir att vi förlorar medborgarnas förtroende och anseende genom att inte diskutera igenom våra ställningstaganden ordentligt.

Förslaget kommer innebära få fördelar. Kontroversiella ämnen som prissättning, och centrala myndigheter i medlemsstaterna för att granska öppen data-projekt eller möjliggöra tillgängliggörande av kulturellt material har mestadels vattnats ned, eller gjorts otydligare.

- Öppen data finns överallt, på alla nivåer i samhället, säger Amelia Andersdotter. Piratpartiet menar att man mycket väl hade kunnat vänta med EU-harmonisering. Ingen kommer att hjälpas av den här lagstiftningen just nu, och om det var så att man inte ville göra något på EU-nivå är det konstigt att man stiftar en lag om det. Det hade varit bättre att avvakta under en andraläsning för att se om ny lagstiftning faktiskt behövs.

Kontakt
Amelia Andersdotter
Europaparlamentariker
amelia.andersdotter@europarl.europa.eu
+32 (0)47 046 09 22

Om Piratpartiet
Piratpartiet 
 är Sveriges mest framtidsinriktade politiska parti. Partiet har sedan starten 2006 fokuserat på integritet, kultur och kunskap, och svarar på de frågor de gamla partierna ännu inte förstått att de måste ställa.

I Europaparlamentsvalet 2009 fick Piratpartiet 7,1% av rösterna, vilket gav partiet två parlamentsplatser. Piratpartiet är en del av en växande rörelse med systerpartier runt om i Europa och världen. Flera av dessa har folkvalda representanter på lokal och regional nivå.