Piratpartiet

Piratpartist kräver EU på svar om snuset

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 11:21 CEST

Piratpartiets europaparlamentariker Christian Engström har ställt en skriftlig fråga till EU-kommissionen om vad den har för faktaunderlag för bedömningen om snus ska tillåtas eller inte, efter kommissionär John Dallis avgång i tisdags. Dalli anklagas för att genom ett ombud ha försökt kräva Swedish Match på en muta för att legalisera försäljning av snus inom EU.

- Jag vill veta om de hade tagit fram något faktaunderlag alls, eller om det var tänkt att allt skulle avgöras med mutor, säger Christian Engström.

Europaparlamentariker har rätt att ställa skriftliga frågor till EU-kommissionen, som är skyldig att svara inom sex veckor.

Den formella skriftliga frågan innehåller tre delfrågor (se nedan). De två första är till för att etablera bakgrunden till den tredje delfrågan, och kommissionen bör kunna svara ja på de två första utan problem. Delfrågan om att hälsoaspekten ska vara det viktigaste är kopierad direkt ur det nu gällande direktivet, och att beslutsfattandet ska vara faktabaserat är något som kommissionen själv ofta säger.

Den tredje delfrågan är själva substansen, där Engström ber kommissionen att helt enkelt lista de studier de har. Skulle det visa sig att kommissionen har svårt att ta fram en sådan lista, kan det vara ett tecken på att frågan om hur snuset har hanterats under den nu avgångne kommissionären behöver undersökas.

- EU's förbud mot snus är bara ytterligare ett exempel på myglet inom EU. Efter kommissionärens avgång måste det nu ske en ordentlig utredning av vad som skett under hans ledning. Den utredningen måste också innefatta snusfrågan, säger Christian Engström

- Ingen påstår att snus är nyttigt, men det är väldigt mycket mindre skadligt än tobaksrökning. Snus hjälper många att sluta röka eller åtminstone röka mindre, och Sverige har den lägsta andelen rökare i hela EU. EU's förbud mot snus saknar all logik, säger Christian Engström.

- Sktiftlig fråga till EU-kommissionen -

Den senaste tidens turbulens kring översynen av Tobaksdirektivet har satt strålkastarljuset på hanteringen av frågan om det svenska snuset.

1. Håller kommissionen med om att utgångspunkten för Tobaksdirektivet bör vara en hög skyddsnivå när det gäller hälsa, säkerhet samt miljö- och konsumentskydd med hänsyn särskilt till ny utveckling som grundar sig på vetenskapliga fakta, och att hälsoskyddet bör prioriteras i detta sammanhang?

2. Håller kommissionen med om att principen om faktabaserat beslutsfattande ska gälla rent allmänt, och speciellt för Tobaksdirektivet?

3. Om ja, vilka studier rörande det svenska snusets hälsorisker jämfört med andra lagliga tobaksprodukter har utgjort underlag för bedömningen om det svenska snuset ska fortsätta vara förbjudet att sälja i medlemsländer förutom Sverige, eller om försäljning ska tillåtas på samma sätt som gäller för andra rökfria tobaksprodukter, och regleras enligt exempelvis den lagstiftning som gäller för livsmedel

- Kontakt -

Christian Engström tel 070-663 37 80

Piratpartiet  är ett svenskt, politiskt parti som grundades 2006. Piratpartiet försöker svara på de nya frågor som de gamla partierna ännu inte förstått att de måste ställa. Piratpartiet har sedan starten 2006 fokuserat på integritet, kultur och kunskap, men arbetar nu med att bredda sin politiska plattform inför valåret 2014.

I Europaparlamentsvalet 2009 fick Piratpartiet 7,1% av rösterna, vilket gav partiet två parlamentsplatser. Piratpartiet har också många systerpartier i andra europeiska länder, vissa av dem med folkvalda representanter på lokal och regional nivå.