PK Road AB

PK Road AB breddar väg 19

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2017 10:29 CEST

PK Road AB har tilldelats ombyggnaden av väg 19 mellan Ystad och Stora Herrestad av Trafikverket. Projektet innefattar bl, a, mötesseparering mellan ny anslutning till Öja industriområde, avskild gång- och cykelväg, samordning av anslutningsvägar, busshållplatsåtgärder, bullerskydd kommer att sättas upp längs med sträckan och vattenskyddsåtgärder kommer att utföras längs med sträckan. Entreprenaden beräknas starta under juni och avslutas i november 2017.

PK Road AB ingår i PK Group och är en av Baltikums största infrabyggare. Koncernen omsätter 3000MSEK och har 700 anställda.