Far from standard AB

PLÅTPRISET 2011 till 3dO Arkitekter för deras ”viktigaste” byggnad - Förskolan Ugglan

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 15:48 CET

I går, onsdagen den 2 februari, deltog ca 350 arkitekter och beslutsfattare inom byggbranschen i evenemanget PLÅT11 i Stockholm. På scenen varvades internationella stjärnarkitekter med svenska arkitekter, vilka delade med sig av byggnader och erfarenheter från fasader i plåtmaterialen. I samband med PLÅT11 var det också premiär för utdelning av PLÅTPRISET. Det gick till 3dO Arkitekter för Förskolan Ugglan i Botkyrka.

PLÅTPRISET är ett hederspris, vilket delas ut av Plåtforum* i syfte att uppmuntra och hylla innovation och ansvarsfullt byggande, där plåtmaterialens egenskaper och uttryck tillvaratas i ett framgångsrikt arkitektoniskt utförande. Juryn imponerades bland annat av hur väl 3dO arkitekter har utnyttjat aluminiumets egenskaper i såväl form som funktion.

– Vi valde aluminium bland annat för att vi ville ha ett material som kunde ge en varierad fasadyta och som monteras hantverksmässigt - för att signalera omsorg, sa Ami Katz, 3do Arkitekter.

Juryns motivering:
PLÅTPRISET 2011 tilldelas en mycket viktig byggnad, för både stora och små. Upphovsmännen har lyckats skapa ett byggnadsverk som inte bara underlättar verksamheten i huset, den främjar också ett pedagogiskt nytänkande genom sin originella planlösning. Hållbarhet har varit ledordet, så väl ekologiskt som socialt. Den organiskt formade volymen har med stor hantverksskicklighet klätts i bandfalsad naturaluminium, vilken skänker byggnaden ett gott skydd och lång livslängd. Den ljusa fasaden är strålande – i dubbel bemärkelse – och kontrasterar kraftigt mot den monotona bostadsarkitektur från 60- och 70-talet som dominerar omgivningen. Den här byggnaden förärar en hårt prövad stadsdel ett landmärke som invånarna kan vara mycket stolt a över .

Byggherre: Botkyrka kommun  Entreprenör inkl. plåtslageriarbete: Byggentreprenör Sundström AB

*Arrangörer, PLÅT11:
Bevego, Plannja, Luvata, Outokumpu, Rheinzink och Heco Nordiska i samarbete med Plåtslageriernas Riksförbund.

För mer info och högupplösta bilder kontakta Åsa Ragnarsson:
asa@farfromstandard.se, 0708-80 82 19

 PLÅT är ett årligt återkommande arkitekturevenemang där plåtbranschen presenterar världens främsta och mest banbrytande arkitekter, metallexperter och fasadkonstruktörer. Läs mer på www.plat11.se.