Sveriges Kommuner och Landsting

Placera upphandlingsstödet rätt

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2012 15:45 CEST

Det är bra att regeringen vill satsa på en ny stödfunktion inom upphandlingsområdet och att man vill se till hela bredden av offentlig upphandling, bland annat miljö och sociala frågor. SKL tycker det är angeläget att upphandlingsstödet inte placeras vid Konkurrensverket utan att stöd och tillsyn i upphandlingsfrågor separeras.

– Vi ser mycket positivt på regeringens förslag om ett nytt upphandlingsstöd som tar ett brett grepp kring upphandlingsfrågorna. Kommun, landsting och regioner tillhör de som upphandlar mest och det är komplexa frågor. Därför är det bra med ett oberoende stöd i dessa frågor, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Upphandlingslagstiftningen i sig är skapad för att skapa öppen konkurrens, det är bra. Men konkurrensintresset är inte den enda intresset av betydelse. Till exempel är Miljöstyrningsrådet idag rådgivande i upphandlingsfrågor med miljöaspekter. Utredningen föreslår att denna rådgivande roll försvinner. Det vore olyckligt.

– Vi vet att våra medlemmar ofta vill tillgodose även andra krav som till exempel rör sociala frågor, etiska frågor eller miljökrav. Vi vet också att lagen tillåter detta men att det ofta är svåra gränsdragningar och då blir stödet från bland annat expertråden från Miljöstyrningsrådet värdefulla, säger Anders Knape.

Utredningen föreslå att en ny myndighet skapas men öppnar också för alternativet att inrätta en ny enhet inom en nu existerande myndighet. I dagsläget ligger stöd för upphandlingsfrågor vid Kammarkollegiet. Ska ingen ny myndighet bildas ser SKL starka skäl till att inte flytta upphandlingsfrågorna till Konkurrensverket.

– Konkurrensverket är tillsynsmyndighet i dessa frågor varför det vore olämpligt att placera även stöd och rådgivning där. Dels riskerar det att göra att de som upphandlar undviker att söka stöd i en gränsdragningsfråga, dels riskeras stuprörstänkande kring endast konkurrensaspekten och dels så riskerar det att kompromettera Konkurrensverkets egen tillsynsroll, säger Anders Knape. 

Hämta hela yttrandet: "Upphandlingsstödets framtid" (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

Hämta högupplöst bild på Anders Knape

Mer om SKL:s arbete med upphandlingsfrågor

För mer information:
Magnus Ljung, jurist
avdelningen för juridik
08-452 76 58
magnus.ljung@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l