Ålandsbanken Sverige AB

Placering av nya aktier till investerare och 9-månadersresultat

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 11:54 CEST

Styrelsen i Kaupthing Bank har beslutat att emittera nya aktier till institutionella investerare. Försäljningen förväntas att avslutas kl. 16.00 GMT onsdag 13 oktober.

Försäljning av nya aktier
Styrelsen i Kaupthing Bank bemyndigades av bolagsstämman den 5 juli 2004 att öka aktiekapitalet genom att emittera upp till 110 miljoner nya aktier utan företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen har idag beslutat erbjuda investerare att förvärva mellan 80 miljoner och 110 miljoner aktier i banken.

De nya aktierna kommer att erbjudas investerare både inom och utanför nuvarande ägarkrets. Lägsta teckningspost för varje deltagare är ISK 50 miljoner. Placeringen hanteras av Kaupthing Bank Investment Banking. Deutsche Bank är rådgivare till banken avseende placeringen.

Slutligt pris avgörs av efterfrågan och marknadsförutsättningarna och förväntas ligga inom intervallet ISK 460 - 500, vilket motsvarar en rabatt på ca 0,0 - 8,0 procent i förhållande till gårdagens (11 oktober) stängningskurs på ISK 500. Målet är att sälja aktier för ISK 40 miljarder men om efterfrågan blir betydligt större så kan styrelsen att höja beloppet till ISK 50 miljarder.

Medlen ska användas för att förstärka bankens kapitalbas och för att tillföra ytterligare fritt kapital för att finansiera möjliga förvärv som stärker verksamheten inom investment banking och asset management i Skandinavien och Storbritannien.


Preliminärt 9-månadersresultat
Kaupthing Banks förvärv av den danska banken FIH konsolideras från den 1 juli 2004, vilket innebär att FIH's verksamhet inkluderas i Kaupthing Banks räkenskaper för tredje kvartalet.

Enligt preliminära räkenskaper rapporterar Kaupthing Bank ett nettoresultat på ISK 11 705 miljoner (EUR 134 miljoner) för de första nio månaderna 2004, av vilket ISK 1 477 miljoner (EUR 17 miljoner) härrör från FIH, inklusive avskrivning på goodwill i moderbolaget. Kaupthing Banks nettoresultat i tredje kvartalet uppgick til ISK 5 547 (EUR 63 miljoner). Totala tillgångar uppgick den 30 september till ISK 1 522 miljarder (EUR 17,4 miljarder), jämfört med 559 miljarder (EUR 6,4 miljarder) i slutet av 2003. Eget kapital uppgick den 30 september till ISK 96 miljarder (EUR 1,1 miljarder). Avkastningen på eget kapital under de första nio månaderna 2004 var 32,5 procent.

Fullständig resultatrapporten för de första nio månaderna 2004 publiceras den 28 oktober.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hreidar Már Sigurdsson, VD +354 444 6101
Örvar Kaernested, MD Investment Banking, +354 444 6814
Jónas Sigurgeirsson, Chef för Investor Relations, +354 444 6112