Umeå kommun

Plan för skolans framtida kompetensförsörjning

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 13:30 CEST

Kommunen har tagit fram en aktivitetsplan för hur kompetensförsörjningen inom skolan ska säkerställas under de kommande åren.

– Vi behöver bli bättre på att attrahera nya medarbetare, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör i Umeå kommun. Att verksamheten har medarbetare med rätt kompetens är också avgörande för hur väl skolan fungerar och eleverna når sina mål.

Utifrån Umeå kommuns kompetensförsörjningsplan beslutade båda skolnämnderna under våren om en kompetensförsörjningsplan för utbildningsområdet, 2016-2019. På uppdrag av nämnderna redovisas nu i en aktivitetsplan vilka kompetensförsörjningsaktiviteter som verksamheten ska arbeta med. Planen är utarbetad tillsammans med rektorer och förskolechefer och innehåller strategier för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla kompetens. Till exempel behöver utbildningsverksamheten arbeta med att bredda rekryteringen och ta tillvara kompetensen på rätt sätt, öka mångfalden och få en jämnare könsfördelning samt starta fler personalpooler för effektivare korttidsbemanning. Att skapa goda förutsättningar för att behålla de medarbetare som redan finns i verksamheten är också en viktig del i arbetet.

– För att skolan i Umeå kommun ska kunna fortsätta erbjuda barn och elever lärandemiljöer med hög kvalitet, bibehålla våra medarbetare och utvecklas krävs att vi klarar utmaningen med den framtida kompetensförsörjningen, säger Ann-Christine Gradin.

För mer information:

Moa Brydsten (S)
ordförande
för-och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
för- och grundskolenämnden
070-330 24 15

Ann-Christine Gradin
utbildningsdirektör
Umeå kommun
070-640 12 85Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.