Umeå kommun

Plan för större hamn i Holmsund

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2018 17:05 CET

Umeå kommun planerar att utvidga Umeå Hamn i Holmsund. Planen syftar till att utöka kaj och terminalytor på Hillskär. 

Planen är att anlägga nya terminalytor på Hillskär i den södra delen av Umeå hamn. För att logistiken till och från de nya terminalytorna ska fungera på ett rationellt sätt krävs att nya landytor skapas genom utfyllnader i vattnet. 

I översiktsplanen är området tydligt utpekad för hamnverksamhet och utvecklingsbehovet för området nämns också. I detaljplaneringen finns ett antal nyckelfrågor att beakta, t ex riskintressen, förekomst av rödlistade arter, utfyllnaden i vattnet och om det finns risker för förorenad mark.

Byggnadsnämnden har beslutat att inleda planläggning.

- Ska hamnen utvecklas behövs längre kaj och terminalytor som gör det möjligt att hantera mer gods via färjetrafiken, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

- Det kommer att finnas möjlighet att använda massorna vid byggnationerna av Norrbotniabanan vid utbyggnaden av hamnen vilket är mycket bra, säger Ulrik Berg (M) vice ordförande.

Mer information

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
alireza.mosahafi@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.