RISE Research Institutes of Sweden AB

Plan klar för att utveckla geoenergin

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2017 08:10 CET

Bergvärmepumpar har gjort många villaägare bekanta med geoenergins fördelar, men geoenergi kan användas till mycket mer än att värma bostäder. Hittills har en långsiktig innovations- och forskningsplan saknats. Nu – efter nästan ett års arbete – är den klar i form av en så kallad strategisk innovationsagenda.

– I agendan visar vi hur geoenergin ska kunna fortsätta växa och bidra med prisvärd värme och kyla vid omställningen till ett helt förnybart energisystem, säger Oskar Räftegård, forskare vid RISE och en av projektledarna.

Geoenergi är fritt tillgänglig förnybar värme och kyla från sol, luft och nederbörd som lagras i marken. Det kan också vara aktiv lagring i mark, till exempel av värme som man för ut ur en byggnad under sommaren så att den kan återanvändas under vintern.

Trots att svensk geoenergi levererar lika mycket energi som vindkraften har den saknat en långsiktig plan för forskning, utveckling och innovation.

– Nu är jobbet gjort med att utarbeta mål, skapa en strategi och synliggöra vilka utvecklingsbehov som finns inom området, säger Signhild Gehlin på Svenskt Geoenergicentrum.

Arbetet med agendan har skett i samarbete med en expertgrupp, och även genom att alla aktörer inom området har haft möjlighet att komma med synpunkter via projektets webbsida och under en workshop. Titeln på den strategiska innovationsagendan är densamma som dess syfte: Energin under mark ska upp till ytan. Här finns den: http://geoenergi-sia.se/

Projektet har letts av Oskar Räftegård, RISE, tillsammans med Signhild Gehlin på Svenskt Geoenergicentrum.

Mer om geoenergi
• Används först och främst till klimatisering av byggnader, till exempel i form av bergvärme.
• Används med och utan värmepumpar, för värme och kyla, till enskilda byggnader och i större termiska nät som försörjer hela stadsdelar, till exempel Västra Hamnen i Malmö.
• Kan också användas till exempel inom växthusnäringen, till halkbekämpning av gång- och cykelbanor eller till att hålla fotbollsplaner snöfria.

För mer information, kontakta: Oskar Räftegård, RISE, oskar.raftegard@sp.se, tel 010-516 57 65 ellerSignhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum, signhild.gehlin@geoenergicentrum.se, tel 075-700 88 23

SP, Swedish ICT och Innventia går samman i RISE för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Vid årsskiftet byter vi namn till RISE. Läs mer på www.ri.se/utveckling-av-rise

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se