Plana Gruppen

Plana Juridiska hjälper Husby företagare i hyrestvist

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2016 08:49 CET

Plana Juridiska AB har anlitats av en lokal livsmedelshandlare i Husby för deras tvist med en av Sveriges största hyresvärdar, avseende felaktig uppsägning.

Utan insikt och kännedom om de grundläggande bestämmelserna i hyreslagen riskerar part i ett lokalhyresavtal att gå miste om sina lagstadgade rättigheter. Motsatsvis kan part som är väl bevandrad i regelverket bättre hävda sina rättigheter. Hyreslagen är till sin karaktär relativt formbunden och formalistisk och förutsätter att såväl lokalhyresgäst som hyresvärd har god kännedom om de relevanta bestämmelserna i lagen. Detta gäller inte minst avseende formerna för en korrekt uppsägning.

Vi vänder motgång till framgång!

Plana Juridiska AB har lång erfarenhet av att framgångsrikt lösa problem åt mindre och medelstora företag i olika juridiska tvister och obeståndssituationer. Genom att omedelbart få en uppfattning om företagets uppkomna situation, så finner vi vanligen både kortsiktiga och långsiktiga lösningar.

Under årens lopp har vi utarbetat en enkel och effektiv metodik för problemlösning. Den innefattar både ett affärsjuridiskt och företagsekonomiskt tillvägagångssätt och fungerar lite som en ryggrad när vi sätter oss in i olika problemställningar, samtidigt som vi lättare förstår omfattningen av hela problematiken.

Metodiken bygger på en rak kommunikation med företagsledningen, i kombination med en snabb bedömning av företagets ekonomiska situation. Till detta kan läggas vår långa erfarenhet av småföretagandets villkor, som gett oss goda kunskaper inom bl.a. tvistelösning och obeståndsfrågor.

Företagsledare i mindre och medelstora företag har ofta behov av löpande rådgivning och hjälp inom affärsjuridiska frågor. Tack vare vår samlade kompetens, kan vi lösa och förebygga både nuvarande och framtida problem.

Vår ambition är alltid att stödja företag och företagare med stort engagemang och kreativa lösningar, som alla har en sak gemensamt – de lyckas oftast vända företagets motgångar till framgångar!