Umeå kommun

Planarbete för 140 mindre lägenheter på Mariehem

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2016 15:25 CEST

Byggnadsnämnden har beslutat att påbörja planarbetet för en detaljplan vid Morkullevägen på Mariehem. Inom planområdet, som ligger mellan Morkullevägen och Mariehemsskolan, önskar Rikshem förtäta med byggnader i mellan tre till åtta våningar. Förslaget skulle innebära ett tillskott på omkring 140 mindre lägenheter.

- Positivt med ett stort tillskott av mindre lägenheter. Om det ryms så mycket som det är skissat på i ansökan får vi se, men det finns en hel del plats att förtäta på, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

På området finns idag lamellhus i tre våningar kring två stycken innergårdar. Bebyggelsen uppfördes under slutet av sextiotalet och omgärdas av grönytor. I det fortsatta planarbetet behöver man bland annat fördjupa sig i stadsbildsfrågan och hur nya byggnader kan komma att skugga befintliga byggnader. Även friytor och parkeringsplatser behöver utredas i arbetet med den nya detaljplanen.

Kontakt
Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
alireza.mosahafi@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.