Umeå kommun

Planarbete för Ön återupptas

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2013 16:51 CEST

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott har beslutat att planprocessen ska återupptas för fyra tomter för enbostadshus i området Klungbyn på Ön.

Två nya gång- och cykelbroar samt på sikt en ny bilbro är förutsättningar för framtida exploateringar på Ön. Enligt Översiktsplanen ska samtliga infrastrukturinvesteringar bekostas av dem som får nytta av en utbyggnad och inte finansieras med skattemedel. Även enskilda fastighetsägare med nya tomter ska alltså bidra till kostnader för ny infrastruktur.

Ingen åtgärd från JO
Efter att en fastighetsägare ifrågasatt den finansieringsmodellen och vänt sig till Justitieombudsmannen, JO, beslutade näringslivs- och planeringsutskottet i april att avbryta planprocessen. JO har nu avslutat ärendet och meddelat att uppgifterna i anmälan inte utgör tillräckliga skäl för någon åtgärd eller uttalande. I och med detta har kommunen för avsikt att träffa avtal med markägarna kring infrastruktur.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se
 
Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se