Umeå kommun

Planarbete påbörjas för cirka 60 villatomter sydväst om Stöcksjön

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2016 15:20 CEST

Byggnadsnämnden har beslutat att påbörja ett planarbete för cirka 60 villatomter sydväst om Stöcksjön. Tjänstemannaförslaget var att inte påbörja planläggning. Byggnadsnämnden gjorde en annan bedömning men konstaterar att det finns flera viktiga saker att reda ut i planarbetet. Beslut togs även att utreda möjligheterna till flerbostadshus i området.

– Området har tidigare varit bedömt lämpligt för bebyggelse och det finns ett stort behov av tomter. Byggnadsnämnden bedömer därför att planläggning bör inledas. I planarbetet blir det särskilt viktigt att beakta kvalité på vägarna, skolans kapacitet, konsekvenser för rennäring, dagvattenhantering samt vägreservatet, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Vänsterpartiet yrkade på tillägget att möjligheten till flerbostadshus ska prövas i planarbetet, något som nämnden ställde sig bakom.

Tjänstemannaförslaget var att inte påbörja planarbetet. Kontoret gjorde bedömningen att förslaget saknar stöd i översiktsplanen samt att området påverkas av riksintresse väg, riksintresse rennäring samt flera andra intressen. Byggnadsnämnden vill dock få det prövat genom att påbörja ett planarbete.

- Vi kommer inte till rätta med bristen på mark om vi inte startar nya projekt. Det finns många svåra frågor i det här projektet men prövar vi det inte i ett planarbete så vet vi inte vad som är möjligt eller inte, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande, byggnadsnämnden.

Kontakt
Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
alireza.mosahafi@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.