Umeå kommun

Planbesked för fler smålägenheter på Ålidhem

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 17:13 CEST

Byggnadsnämnden har beslutat att påbörja ett planarbete vid Magistervägen på Ålidhem. Bostaden AB söker om en ny detaljplan för att kunna bygga totalt åtta byggnader med i huvudsak smålägenheter samt ett parkeringshus.
 
- En väldigt bra komplettering på ett väldigt bra ställe, säger Åsa Ögren, byggnadsnämndens ordförande.
 
Bostaden bill bygga två grupper hus med smålägenheter. Den västliga gruppen rör totalt fyra fyravåningshus på de parkeringsytor som omger de fem punkthusen på Magistervägen. Den andra gruppen avser fyra hus i nord-sydlig riktning på var sida om Magistervägen från Carlslidsrondellen.
 
Frågor som måste utredas i planarbetet är bland annat utsläpp från värmeverket samt hur och när ställverket kan byggas om. För samtliga byggnader gäller frågor om friyta, parkering och byggnadernas anpassning till Ålidhems karaktär. 

Detaljplanen beräknas antas fjärde kvartalet 2015.