Umeå kommun

Planbesked för två stora planer på Tomtebo

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 16:59 CET

Byggnadsnämnden har beslutat att påbörja arbetet med två stora detaljplaner på Tomtebo. Den ena planen gäller ett område vid den gamla fastigheten Tomtebo gård, mellan gamla Täfteåvägen och Tomtebovägen. Där planeras flerbostadshus med inslag av verksamheter. Den andra planen gäller den 3:e etappen i utvidgningen av Tavleliden, där planeras ett hundratal nya villatomter.

– Det är stor efterfrågan på mark för bostadsbyggande. Det känns därför angeläget att tillskapa mer byggbar mark i dessa områden. En viktig fråga i det fortsatta planarbetet blir att säkerställa en lösning för kommande behov av förskola och särskilda boenden, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

För området vid Tomtebo gård är planens syfte i huvudsak att skapa förutsättningar för bostäder i form av flerbostadshus. Kommunen har själva sökt om planändringen och äger större delen av marken.

Den 3:e etappen av Tavleliden planeras söder om befintlig bebyggelse. Området tänks rymma cirka 100 villatomter samt minst ett gruppboende. Byggnadnämnden gjorde även ett medskick till planavdelningen att förutom villatomter även pröva möjligheterna till flerbostadshus i detta område. I samband med exploateringen kommer Yttertavlevägen att behöva flyttas västerut.


Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
alireza.mosahafi@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.