Umeå kommun

Planer för många bostäder i Obbola

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2018 18:34 CEST

Planläggning för ett stort bostadsområde med serviceboende i norra Obbola ska nu inledas. Sökandes intentioner är att avstycka tomter för enbostadshus, radhus och serviceboende.

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för enbostadshus, radhus och serviceboende.

– Obbola har enligt vår översiktsplanering möjlighet att växa med cirka 3 000 personer och den här planen bidrar på ett bra sätt och ger en ordentlig skjuts i Obbolas tillväxt, säger Mikael Berglund (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Hänsyn som måste tas vid planläggningen

Situationsplanen anger ca 10 villatomter och 40-talet radhus. Planprocessen får visa hur stor exploateringen i slutändan blir. Norr om Ångmanskroken finns planer på nytt verksamhetsområde vilket man ska ta hänsyn till i planarbetet. Liksom Länsstyrelsens flaggning för att det finns fornlämningar i anslutning till området. Eventuellt ska det också göras en naturvärdesinventering.

Detaljplanen beräknas antas fjärde kvartalet 2020.Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.