Nordens välfärdscenter

Planer och visioner på funktionshindersområdet

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2014 13:05 CET

Nordens Välfärdscenter producerade i samband med funktionshindersdagen en film om det nordiska regeringssamarbetet på funktionshindersområdet.Samarbetet på området har lång tradition och är ett av de grundläggande inslagen i välfärdsmodellen.


Filmen berättar om Nordens Välfärdscenters planer och visioner på funktionshindersområdet, bl.a. med anledning av instiftandet av det nya Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder. I filmen intervjuas bl.a. Ewa Persson Göransson, direktör för Nordens Välfärdscenter, Ola Balke, Sverige, som var rådets ordförande under 2013, Rún Knútsdottir från Island, som är ordförande under 2014, samt Knut Magne Ellingsen, representant i rådet för Funktionshemmedes Fellesorganisasjon i Norge.

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet.