Umeå kommun

​Planer på havsnära boende i Hörnefors

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2018 17:19 CET

En detaljplan som gör det möjligt att bygga ett nytt havsnära bostadsområde i Hörnefors ska inledas. Här föreslås villor, radhus, flerfamiljshus men också förskola, verksamheter och fritidsområde. Området kallas Gråbolandet och består idag av sex hektar skogsmark.

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och verksamheter samt förskola. Syftet är också att skydda strandområdet. Här kommer i huvudsak byggas småhus i form av villor och radhus, flerbostadshus, men inom området ska även finnas verksamheter, förskola och fritidsområden. Marken ägs av Umeå kommun.

Området, som kallas Gråbolandet, omfattar ca 60 000 m2 skogsmark. Det ligger öster om Hörnefors tätort, i anslutning till Megrundsvägen och har en havsstrand i söder.

Länsstyrelsen beslutade 2014 att utvidga strandskyddet för området till 200 meter, i syfte att säkerställa förutsättningarna för en allemansrättslig tillgång till strandområdet och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och vatten. Detaljplanearbetet inleds med en naturvärdesinventering.

Gällande översiktsplan pekar ut området som reservområde för bostäder. Området används idag som friluftsområde, och möjligheten till friluftsaktiviteter som är allmänt tillgängliga bör bevaras i planen.

Detaljplanen beräknas antas andra kvartalet 2020.

- Det är positivt att vi kommer igång med den här planen så att vi kan tillgodose behoven som nu finns i Hörnefors, säger Mikael Berglund (S) byggnadsnämndens ordförande.Det pågår dessutom fler planer, så Hörnefors är på framgång.

Mer information

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.