Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

Planeras nordiskt avtal om skuldsanering?

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 09:51 CET

Finns det planer på att förbereda ett nordiskt avtal om ömsesidig skuldsanering? Den frågan ställer den danska medlemmen i Nordiska rådets vänstersocialistiska gröna grupp, Line Barfod till Nordiska ministerrådet. När människor till exempel bor på ena sidan Öresund och arbetar på den andra kan det bli stora problem för individer med skulder. Ett beslut om skuldsanering i bosättningslandet har inte effekt i arbetslandet och individen kommer i kläm med allvarliga ekonomiska konsekvenser. Detta problem uppmärksammades av ministerrådet redan 1999, men inget har skett i frågan sedan dess. Ju mer integration det blir i Öresund desto angelägnare blir det att åtgärda detta gränsproblem, menar Line Barfod.