Norrviddenkoncernen - nu en del av Diös Fastigheter

Planerna för det eldhärjade Centralpalatset i Östersund

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 13:02 CEST

Efter branden den 17 januari i år har omfattande utredningar och analyser gjorts för att kunna besluta om fastighetens framtid. Slutsatsen blir att Norrvidden avser  att ansöka om rivningslov för den skadade fastigheten.

- Eftersom skadorna var väldigt omfattande och släckningsarbetet inneburit att stora vattenmassor trängt in i byggnaden har vi låtit genomföra en omfattande skadeinventering innan vi fattat vårt beslut, informerar Hans Axelsson affärsutvecklingschef Norrvidden Fastigheter AB.

Norrviddens ambition har hela tiden varit att försöka behålla så stor del av byggnaden som möjligt för att bevara stadsbilden.

- Under våren upptäcktes dock omfattande mögelangrepp. Vi beslutade då att avbryta rivningsarbetet för att gå till botten med riskfrågan genom ytterligare utredningar tillsammans med landets ledande experter på området. Detta är också orsaken till att det dragit ut på tiden innan vi kommit fram till våra slutsatser, säger Hans Axelsson.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Skanska fick i uppdrag att utreda statusen på den kvar-varande byggnaden efter branden. De har bedömt omfattningen av mögelskador, risker förknippade med arbets- och inomhusmiljö, saneringsmöjligheter och byggnadens konstruktion. Det har då bl a konstaterats att risken är uppenbar att framtida innemiljö-problem kan uppstå.

- Mot bakgrund av utredningens slutsatser och av omtanke om framtida hyresgäster har vi kommit fram till att byggnaden tyvärr måste rivas. Det känns naturligtvis mycket tråkigt att föreslå en rivning, då detta är ett viktigt och historiskt hus, säger Hans Axelsson.

Norrvidden understryker att de i en fortsatt process kommer att vara mycket lyhörda för kommunens förväntningar. Fastighetsbolaget hoppas nu att de tillsammans med kommunen kan planera för en ny byggnad på den aktuella tomten.

- Vår ambition är att bygga ett hus vi alla kan vara stolta över. En ny fastighet med en bra blandning av butiker och bostäder. Självklart kommer vi att lägga stor vikt på att den nya byggnaden ska passa in i stadsbilden och bidra till en positiv utveckling av centrala Östersund, avslutar Hans.

För mer information, kontakta:

Hans Axelsson, affärsutvecklingschef Norrvidden Fastigheter AB, 060- 13 76 26

Norrvidden Fastigheter är ett norrländska fastighetsbolag med huvudkontor i Sundsvall. För att ha en stark lokal närvaro har vi lokalkontor på våra huvudorter Sundsvall, Gävle, Östersund, Umeå och Luleå. Bolaget bildades 2002 och  äger fastigheter om totalt ca 850 000 m2.