Lunds Energi AB

Planerna för det nya kontoret tar form

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 09:12 CET

Lunds Energi säljer merparten av sina fastigheter i Lund och bygger nytt kontor. Fastigheten på Trollebergsvägen säljs via mäklare under våren. En överenskommelse med Lunds kommun är också gjord om att kommunen köper halva fastigheten på Råbyvägen. 2008 beräknas all personal kunna flytta in i nybyggda lokaler på Råbyvägen.

Sedan 1931, då fastigheten byggdes, har Lunds Energikoncernen huserat i lokalerna vid Trollebergsvägen 5 i Lund. Här finns personalen som jobbar i de operativa bolagen Lunds Energi och Kraftringen Försäljning men även projektorganisationen för det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket. Fastigheten ska säljas och personalen ska flytta. Dessutom säljs halva fastigheten i kv. Ljusåret på Råbyvägen, där både personal från Lunds Energi och koncernens servicebolag Kraftringen Service är placerad, till Lunds kommun.

På den östra delen av fastigheten i kv. Ljusåret bygger Lunds Energi en ny kontorsbyggnad. All personal från Trollebergsvägen, Gasverksgatan och befintliga lokaler på Ljusåret flyttar in i de nya lokalerna. Även Kraftringen Service flyttar in i det nya kontoret. Därmed lämnar man de provisoriska kontorsmodulerna som man idag använder.

Förfrågningsunderlag för entreprenaden av bygget har i dagarna skickats ut och där beskrivs det 4 400 kvadratmeter stora kontoret i detalj. Över 150 personer ska rymmas i lokalerna.

- Äntligen kan vi sitta tillsammans och dra nytta av alla de fördelar som det innebär. Våra nya moderna lokaler rymmer såväl kontor som driftcentral för all vår energidistribution. Att få vara med och påverka både utformning av kontor och klimatsystem som passar såväl miljö som plånbok är en utmaning, säger Jonas Andréen, VD för nätbolaget Lunds Energi AB.

- En annan stor fördel är att vi kan erbjuda våra kunder besöksparkeringar i anslutning till det nya kontoret. Detta tillsammans med närheten till stadsbussarna känns både kund- och personalvänligt, avslutar Jonas Andréen.

Planen är att det nya kontoret ska stå inflyttningsklart under senare delen av 2008.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Andréen, VD Lunds Energi AB, 046-35 61 65 alt. 070-593 76 66
E-post: jonas.andreen@lundsenergi.se

Lunds Energi AB
Lunds Energi AB är ett bolag inom Lunds Energikoncernen AB (publ). Koncernen ägs till 82,4% av Lunds kommun, 12,0 % av Eslövs kommun, 3,5 % av Hörby kommun samt 2,1 % av Lomma kommun. Antalet energikunder uppgår till 163 000. 425 personer är anställda i koncernen. Verksamheten i koncernen omfattar elnät, elproduktion, elförsäljning, fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, kommunikationsnät, belysning samt entreprenad - och servicetjänster. Läs mer på www.lundsenergi.se