Uppsala kommun

Planerna för mark i centrala Kungsängen börjar ta form

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2017 16:07 CET

Uppsala kommun har börjat detaljplaneläggningen av marken där Willys i Kungsängen ligger idag samt tomten mitt emot, på andra sidan Kungsgatan. Både bostadshus, förskola och lokaler för handel och kontor ska byggas när området rustas upp för att bindas ihop med den södra delen av Uppsalas stadskärna.

Fastighetsägaren planerar att sammantaget bygga 488 lägenheter och 30 000 kvadratmeter lokalyta för kontor, butiker och förskola, på båda sidorna av Kungsgatan. Om processen löper på enligt plan, kan den nya detaljplanen antas i slutet av 2019, därefter blir byggstart aktuellt.

Uppsala kommun har som mål att nya kvarter i innerstaden ska bidra till att Uppsalas stadskärna blir större och att fler människor kan bo och verka där, samt att nya parker och gröna oaser kan skapas i staden.

– Vi vill att Kungsängen ska få förutsättningar att växa och bli en tydligare del av stadskärnan. Många Uppsalabor kommer kunna och bo och arbeta här. Med närheten till kommunikationer är det här också en attraktiv plats att bo på för den som pendlar, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

För bebyggelsen inte ska bli för kompakt och enhetlig kommer husen på den mark som nu planläggs som mest vara sju våningar på den östra sidan och högst sex våningar på den västra sidan om Kungsgatan. Kontor och handelslokaler ska enligt planerna i första hand ligga längs med Kungsgatan. På sikt är det kommunens vilja att förlänga entrén till Uppsala hela vägen ner mot slättlandskapet i den södra änden av Kungsgatan.

– Samtidigt vill vi att byggnaderna ner mot spårområdet öster om Kungsgatan utformas till en trevlig och välkomnande miljö för de som anländer med tåg till Uppsala, säger Erik Pelling (S).

Den nya planen innebär att Kungsängsgatan, som idag har karaktären av en bakgata, kommer att få betydligt mer liv och rörelse tack vare mer bebyggelse och bli den viktigaste angöringsgatan till husen på västra sidan om Kungsgatan.

Fastighetsägaren planerar att uppföra nya lokaler för Willys inom stadsdelen.

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27