U&We

Planetnytta – när hållbarhet inte räcker!

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2016 17:30 CEST

485 seminarier under Almedalsveckan handlar om hållbarhet. Det är ingen tvekan om att det är ett tema som engagerar, både att arrangera och att delta i. Men räcker hållbarhet, måste vi inte gå längre?

Vi menar att många företag seglar under hållbarhetsflagg och hållbarhet kan betyda lite vad som helst.

– ”Hållbarhet är i många fall att vara mindre dålig, att vara tärande fast i mindre utsträckning”, säger Ellinor Eke, U&We:s vd. Planetnytta handlar däremot om att bidra, att ge mer än man tar, att stärka och återställa planeten!

I U&We:s och SVNs seminarium om planetnytta i Almedalen den 6 juli ställdes den näsvisa frågan om det räcker med hållbarhet. En definition på hållbar utveckling är att tillgodose dagens behov utan att inskränka kommande generationers behov. Hållbar utveckling står sedan 2003 inskriven i Sveriges grundlag. Det heter att ”hållbar utveckling leder till god miljö för nuvarande och kommande generationer”.

– ”Planetnytta går bortom hållbarhet. Det är en långsiktig vision som inte många företag gjort till sin ännu, men det kommer att krävas, om vi ska klara planeten och en mänsklig välfärd”, säger Göran Wiklund, konsult hos U&We och moderator vid seminariet. ”Det kommer inte att nås med business as usual utan kräver omprövning och nytänk ifråga om affärsmodeller.”

Ett viktigt och nödvändigt etappmål på vägen mot planetnytta är cirkulära affärsmodeller.

De medverkande gästerna Emma Enebog, Myrorna, Pär Larshans, Ragn-Sells, Karin Stenmar, Folksam, Johan Ununger, Saltå Kvarn och Elin Bergman, Cradle Net gav inspirerande exempel på hur sådana affärsmodeller skapar affärsnytta.

Grundprincipen för planetnytta är att ge tillbaka mer än man förbrukar, exempelvis plantera mer skog än man avverkar, producera mer förnybar energi än man konsumerar, rena mer vatten än vad som går åt i produktionen, öka den biologiska mångfalden och stärka de ekosystemtjänster man utnyttjar.

Seminariet avslutades med att Ellinor Eke bjöd in företag och organisationer till att vara med och utforska vad begreppet planetnytta betyder för dem. För att anta visionen om planetnytta ska man inte fråga Hur? eftersom det ännu inte finns speciellt många exempel på företag som vet svaret på den frågan. Bättre är att ställa frågan Vem och vilka kan bidra till planetnytta?

För ytterligare information

Ellinor Eke, U&We, 08-34 65 65, ellinor.eke@uandwe.se

Göran Wiklund, U&We, 08-34 65 65, goran.wiklund@uandwe.se

U&We är en ledande hållbarhetsbyrå med mer än 20 år på nacken som bistår företag att göra goda affärer. Vi kallar oss ”Catalyst for Good Business” och vår ambition är att förena god lönsamhet med socialt ansvar och miljöhänsyn. Med en bred kompetens inom hållbarhet och spetskompetens inom miljö och klimat siktar vi alltid högt i vårt arbete med hållbarhetsdriven affärsutveckling. Vi drivs av att se våra samarbetspartners öka sin konkurrenskraft och sina affärsmöjligheter och samtidigt vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Många av våra kunder ligger steget före och blir förebilder för kollegor i sin bransch.

U&We - Catalyst for Good Business                www.uandwe.se