Riksdagen

Planlöst arbete mot diskriminering

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2003 12:03 CEST

- Mona Sahlin skjuter planlöst pilar åt alla håll. Genom att
skicka uppdrag åt en mängd olika utredningar samtidigt,
visar regeringen att den har tappat greppet om
diskrimineringsfrågorna.

Det säger Martin Andreasson, riksdagsledamot (fp), och
Lennart Rohdin, folkpartiets ledamot i
diskrimineringskommittén. Andreasson och Rohdin är starkt
kritiska till att regeringen beslutat att ge två särskilda
utredare i uppdrag att snabbutreda principiellt viktiga
frågor om diskriminering, i stället för att låta dem utredas
av den parlamentariska utredning, diskrimineringskommittén,
som redan arbetar.

- Dagens lagstiftning är ett mischmasch som spretar åt olika
håll. Tanken med diskrimineringskommittén var att äntligen
göra en total översyn med full medverkan från alla
riksdagspartier. När Mona Sahlin sidsteppar kommittén kommer
överblicken att helt gå förlorad, säger Martin Andreasson.

En av de frågor som nu ska snabbutredas är ett förbud mot
diskriminering i privatlivet, något som berör principiella
frågeställningar om gränsen mellan den enskilda och den
offentliga sfären.

- Detta hade förtjänat en ordentlig behandling av den
parlamentariska utredningen. Nu ska i stället ett förslag
stressas fram på ett halvår av en enskild utredare som
handplockats av regeringen. Det är helt enkelt oseriöst,
säger Lennart Rohdin.

- Folkpartiets recept för en effektiv diskrimineringslag är
klart och tydligt: Ersätt dagens juridiska lapptäcke med en
enda, sammanhållen lag mot alla former av diskriminering och
slå ihop ombudsmännen (DO, JämO, HomO, HO och eventuellt BO)
till en gemensam ombudsman, säger Martin Andreasson (fp).

Martin Andreasson
Riksdagsledamot (fp)
070 - 526 89 16

Lennart Rohdin
Ledamot (fp) i diskrimineringskommittén
070-595 98 56