Umeå kommun

Planprogram för Lilljansberget på samråd

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 08:46 CET

Nu finns planprogrammet för Lilljansberget ute på samråd. Syftet är att utveckla området för stadsbebyggelse med blandat innehåll. Det planeras för i första hand bostäder men även lokaler för verksamheter. Från 3 mars finns en utställning av programförslaget på Universum och det kommer att hållas ett öppet samrådsmöte 8 mars. Förslaget till planprogram är på samråd till 16 mars.

– Umeå kommun har tydliga visioner om att Lilljansberget ska utvecklas till en kvartersstad med blandat innehåll. Det ska ske i samspel med att universitetet ska kunna utvecklas för sitt framtida behov inom det befintliga campusområdet. Fullt utbyggt innebär programförslaget bostäder för cirka 3 000 invånare vilket är väldigt positivt då det finns ett stort behov, säger Tomas Strömberg, stadsarkitekt.

Området omfattar Lilljansberget tillsammans med Lilljansskogen, Petrus Laestadius väg och delar av campusområdet. Programförslaget möjliggör cirka 2 000 nya bostäder varav cirka 1 500 studentbostäder. Utöver detta tillkommer cirka 14 000 m2 lokaler för verksamheter främst längs Petrus Laestadius väg med koncentration kring en ny entré till Sveriges lantbruksuniversitet.

Petrus Laestadius väg får enligt förslaget en stadsmässig karaktär med tydlig kvartersstruktur. Uppe på berget föreslås en lägre bebyggelse som anpassas till naturmiljön och trädtopparnas höjd. Närheten till naturen föreslås ge området dess karaktär och identitet. Ett större hällparti i områdets mitt föreslås sparas och bilda en gemensam naturpark för boende och besökare i området.

Förslaget till framtida bebyggelse har tagits fram i samarbete mellan Umeå kommun, Akademiska Hus och Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB. Förslaget ligger till grund för planprogrammet som kommer att vara vägledande för framtida detaljplaneläggning av området.

Utställning och drop-in möte
3–16 mars finns en utställning av programförslaget tillgängligt i Universum på universitetet. Ett öppet samrådsmöte kommer att hållas 8 mars, drop-in mellan klockan 15–18 i Universum. Under mötet finns möjlighet att diskutera och ställa frågor om planprogrammet och dess konsekvenser. Planförslaget är utställt för samråd under perioden 2016-02-25 – 2016-03-16.

Tomas Strömberg
stadsarkitekt
090-16 14 86
070-611 14 49
tomas.stromberg@umea.se

Anna Åslin
planarkitekt
090-16 23 54
070-251 80 57
anna.aslin@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.