Umeå kommun

Planprogram för ”Skärgårdsstaden” inleds

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2017 22:21 CEST

Byggnadsnämnden i Umeå har beslutat att inleda arbetet med att ta fram ett planprogram för gamla sågverksområdet i Holmsund, den så kallade ”Skärgårdsstaden”.

Innan man kan göra detaljplaner för området, behövs ett planprogram där mål och utgångspunkter för området framgår. I programmet ska det t ex framgå hur området ska kopplas samman med Holmsund centrum och hur kulturmiljön vid Västerbacken ska hanteras, hur stort behovet av utbyggnad av kommunal och annan service är. 

Planprogrammet klart våren 2019

Det handlar om ett helt nytt bostadsområde som skulle kunna innefatta 3000 nya bostäder – lika fördelat mellan hyresrätter och bostadsrätter- och rymma mellan 7000 och 8000 invånare. Det är ett stort område och det kommer att behöva göras en hel del utredningsarbete, t ex kring riksintressen, kulturmiljövård, föroreningar i mark och eventuellt en miljökonsekvensbeskrivning.

Det kommer att ta 1 – 1 ½ år att göra planprogrammet. Att göra någon detaljplan parallellt kan vara möjligt. Området kommer att byggas i etapper och beräknas ta 15-20 år.

- Det är mycket bra för kvaliteten och även effektivt att inleda med ett planprogram för det här området, det underlättar sedan arbetet med de kommande detaljplanerna, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
alireza.mosahafi@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.