Rotary Sverige

Plantering av vårdträd - Kompisträd för barns rättigheter

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2014 16:17 CEST

Jonas Paulman startade för några år sedan Föreningen Barnens Träd, för barns rättigheter. Jonas är en av dem som fick en ursäkt av Svenska staten för sin förlorade barndom efter att han placerats i fosterhem på 1960-talet. Tillsammans med Järfälla Rotaryklubb och Järfälla kommun deltar hans förening i ett projekt för att belysa barns rättigheter.

Järfälla kommun, Föreningen Barnens Träd och Järfälla Rotaryklubb har inlett ett samarbete kring barns rättigheter med utgångspunkt från FN:s Barnkonvention.

Av Sveriges alla kommuner är det endast åtta som har ett Barnombud. Järfälla är en av dessa. Barnombudet Carin Hallstedt Idstam undervisar varje år elever i kommunens skolor om barnkonventionen. Arbetet mynnar ut i en barnhearing varje år där barn från olika skolor ställer frågor till kommunens företrädare och till Sveriges Barnombudsman, Fredrik Malmberg.

Jonas Paulman, som har startat föreningen Barnens Träd, har vigt sitt liv för att andra barn inte skall behöva uppleva det han har gjort. På hans initiativ planteras runt om i Sverige vårdträd/Barnens Träd på skolor, daghem och i lekparker i samarbete med kommuner, skolor och föreningar. Det är barn som står i fokus vid trädplanteringarna och intill varje träd finns en plakett med en text om barnkonventionen och barns rättigheter.

Medlemmarna i Järfälla Rotaryklubb blev djupt gripna av Jonas Paulmans berättelse om sin uppväxt, när han föreläste vid ett av klubbens möten. Rotaryklubben bestämde sig för att delta i Jonas kamp för utsatta barn genom att skänka ett Kompisträd till skolorna som deltar i undervisningen om Barnkonventionen. Man skapade en kontakt mellan Barnens Träd och Järfälla kommuns Barnombud. Föreläsningar av Jonas Paulman för lärare och förskollärare, ingår i dag i det utbildningsutbud som föregår barnhearingen i Järfälla.

Måndagen den 19 maj klockan 13.00  på Olovslundskolan, Novembervägen 19, Järfälla

planteras ett vårdträd/Kompisträd, det första i sitt slag i kommunen. Förutom representanter för kommunen, Barnens Träd och Järfälla Rotaryklubb är också Sveriges Barnombudsman, Fredrik Malmberg samt barn- och äldreminister Maria Larsson inbjudna.

Järfälla Rotaryklubb har 42 medlemmar och är en av två Rotaryklubbar i kommunen.

Om Rotary: Med totalt 1,2 miljoner medlemmar i mer än 200 länder är Rotary ett nätverk utöver det vanliga. I Rotary möts människor från olika yrken, kulturer och nationaliteter.  En gång i veckan träffas medlemmar och inbjudna gäster på klubbmöte för att lyssna till intressanta föredrag, utveckla nätverket och sig själva som individer. Genom Rotarys internationella verksamhet och lokala projekt bedrivs hjälpinsatser som gör skillnad.

Ytterligare information:

Kicki Trodin, projektledare, Järfälla Rotaryklubb Tel: 070-577 80 91

Carin Hallstedt Idstam, Barnombud, Järfälla kommun Tel: 08-580 285 00

Yvonne Lagerhäll, Programchef, Järfälla kommun Tel: 580 285 00

Rotary är en global humanitär organisation med mer än 1,2 miljoner medlemmar i 34.000 rotaryklubbar i över 200 länder. Rotarys medlemmar är män och kvinnor som representerar näringsliv, yrkesliv och samhälle med ett gemensamt åtagande att göra världen till en bättre plats genom humanitärt service.