Huddinge kommun - politik

Planuppdrag för renare mark och bostäder i Österhagen

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2016 11:29 CEST

Huddinges kommunfullmäktige beslutade på sitt sammaträde den 11 april att godkänna ett så kallat intentionsavtal samt ett planuppdrag för Österhagen i Skogås. Förslaget innebär att marken i Österhagen, som på 1980-talet användes som deponi, saneras och prövas för cirka 140 nya bostäder i form av villor, parhus och grändhus. I och med saneringen säkerställs att inga gifter från deponin i framtiden läcker ut i sjön Drevviken.

– Eftersom man på 1980-talet dumpade allt möjligt på deponin i Österhagen, och ingen dokumentation finns, så vet vi inte exakt vad som finns i marken och det som dumpats riskerar på sikt att rinna ut i Drevviken. En sanering är helt nödvändig för miljöns skull och dessutom får vi genom denna lösning nya bostäder i ett mycket populärt område i Huddinge, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Deponimassorna kommer bland annat från arbeten kring Nynäsbanan, Globen, Blekholmstorget och Hjorthagen och allt från schakt- och rivningsmassor till maskindelar och fordon finns i marken. I vissa delar av området tros massorna ligga ända ned till nio meters djup.

I samband med saneringen kommer samtligt avfall ned till oförorenad mark att grävas upp och källsorteras. Stenar, grus och sand kommer att sorteras ut och undersökas. De massor som föroreningarna är bundna till kommer att köras till en godkänd deponi för en miljömässigt korrekt hantering och de utsorterade, rena massorna kommer att användas till att återfylla marken.

Området kommer att saneras etappvis och sedan bebyggas med bostäder allteftersom den färdigställs. Ingen inflyttning kommer dock att ske förrän hela området är sanerat och godkänt av kommunens miljötillsynsavdelning.

Om allt löper enligt plan kommer ett planförslag för samråd vara klart till slutet av sommaren och planen antas till sen höst eller tidig vinter 2016.

För mer information:

Malin Danielsson (L)
Kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor
08-535 301 83
malin.danielsson@huddinge.se

Nicholas Nikander (L)
Politisk sekreterare
08-535 301 59
nicholas.nikander@huddinge.se