Stiftelsen Håll Sverige Rent

Plastens väg från staden till havet kartläggs i nytt EU-projekt

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 09:28 CET

Hela 80 procent av allt skräp som hamnar i havet kommer från land, och 60 procent av skräpet är av plast. I det gemensamma EU-projektet BLASTIC ska nu länder runt Östersjön ta reda vilka källor och spridningsvägar i stadsmiljön som leder till att skräpet hamnar i havet. Håll Sverige Rent leder projektet, som pågår fram till och med 2018.

– Genom projektet får vi massor med ny, värdefull kunskap om skräpets väg från stad till hav. Det är viktig information som gör att vi tillsammans med kommuner och andra aktörer kan sätta in rätt åtgärder för att reducera nedskräpningen av havet, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Projektet BLASTIC ska undersöka hur plastskräp sprids från urbana källor till havet. Genom projektet ska en ny metod för att kartlägga källor och spridningsvägar för marint skräp i urbana miljöer att tas fram, och med hjälp av kartläggningen ska sedan en lista över identifierade och prioriterade åtgärder för att reducera nedskräpningen tas fram.

– Vi vill genom projektet utveckla en kunskapsbank och på det viset öka medvetenheten om både de miljömässiga och de socio-ekonomiska effekterna av marint skräp, säger Johanna Ragnartz.

Ett nytt grepp är att man inom projektet tar regionala och nationella strategier till en praktisk användning på lokal nivå. En omfattande och konkret åtgärdslista användbar för hela centrala Östersjöområdet kommer att presenteras så småningom.

I Sverige ska Södertälje kommun vara ett pilotområde. Kommunens potentiella källor och spridningsvägar till marin nedskräpning kommer att kartläggas tillsammans med mätningar i fält och en åtgärdsplan kommer att tas fram. IVL Svenska Miljöinstitutet som deltar i projektet ansvarar för att utveckla en metod för hur plastskräpet kan mätas och för att mäta plastskräpet i pilotområdena.

– Projektet kommer att resultera i en vägledning för hur kommunerna kan arbeta för att minska nedskräpningen av plastskräp i havet. Vägledningen kommer att innehålla alltifrån hur man kartlägger potentiella källor till nedskräpningen till hur man mäter plastskräpet och tar fram åtgärdsplaner, säger Anna Fråne på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Förutom Håll Sverige Rent, som leder projektet, och IVL Svenska Miljöinstitutet deltar Håll Skärgården Ren (Finland), Stockholm Environmental Institute Tallin, SYKE (Finland), Fee Lativa, Åbo Stad och Tallinns stad.

Kontakt:

Eva Blidberg, projektledare, Håll Sverige Rent, eva.blidberg@hsr.se, telefon 072-551 64 71

Anna Fråne, IVL, anna.frane@ivl.se, telefon 010-788 67 41

BLASTIC 2016-2018 finansieras från Central Baltic-programmet 2014-2020. Den totala budgeten för projektet är 1 016 555,50 euro varav ERDF (Europas regionala utvecklingsfond) är 784 522,46 euro. BLASTIC har partners från Sverige, Finland, Estland och Lettland. 

Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell organisation som verkar för minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar. Vår vision är ett skräpfritt Sverige. Vi tror att ett skräpfritt samhälle är grunden för ett hållbart samhälle.

Facebook

Twitter

Instagram