Kristdemokraterna, KD

Plats i förskolan eller betala!

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2009 11:14 CEST

- Kommunen måste erbjuda en barnomsorgsplats senast tre månader efter en ansökan. Sker inte det så ska kompensation motsvarande 80 procent av kostnaden för en barnomsorgsplats utgå direkt till föräldern.

Det säger Emma Henriksson, riksdagsledamot från Stockholms län, och kristdemokraternas familjepolitiska talesperson, samt ledamot i den arbetsgrupp inom partiet som inför valet 2010 ska ta fram en ny familjepolitik.

- Enligt skollagen ska kommuner erbjuda barnomsorgsplats "utan oskäligt dröjsmål", något som skolverket tolkat som att plats ska erbjudas inom tre till fyra månader. Många kommuner lovar redan idag att erbjuda en plats inom tre månader men det saknas sanktionsmöjligheter eller ersättning om den inte uppfylls. Vi tycker att det är rimligt att kommunen kan erbjuda en barnomsorgsplats inom tre månader från ansökningstidpunkten och att föräldrarna får ersättning om kommunen inte lever upp till detta.
- Föräldrar som är i behov av en barnomsorgsplats för sitt barn ska kunna få det så snart som möjligt och måste kunna lita på att garantin verkligen gäller. Föräldraledigheten planeras väldigt noga och många föräldrar hamnar i en väldigt knivig sits om de inte får barnomsorg när de planerat gå tillbaka till arbete eller studier. Det finns till och med fall där föräldrar blivit tvungna att tacka nej till arbetserbjudande eftersom de inte kunnat få barnomsorgsplats i tid.
- Som i många andra familjefrågor är de ensamstående mest utsatta när välfärdstjänsterna inte riktigt håller måttet och barnomsorgsgarantin är en sådan som om den fungerade skulle förbättra förutsättningarna även för ensamstående föräldrar. Kristdemokraternas familjepolitiska arbetsgrupp har fokuserat på förutsättningarna för familjen i framtiden och vi har kunnat se att bland annat ensamstående föräldrar många gånger är extra utsatta, ekonomiskt och socialt. Vi har därför flera förslag som riktar sig mot ensamstående:
* det barnrelaterade bostadsbidraget höjs med 100 kronor för två barn och 150 för tre barn eller fler
* att förälder med ensam vårdnad i vissa fall ska kunna överlåta föräldrapenning till en annan person
* att en översyn av de ekonomiska förutsättningar för ensamstående ska göras
* att vi erbjuder föräldrautbildningsgrupper som riktar sig till ensamstående föräldrar.
- Ensamstående är en utsatt grupp, inte minst nu i det ekonomiska läge Sverige befinner sig i. Många ensamstående som heltidsarbetar har ändå svårt att försörja sin familj och ensamstående är idag den största gruppen som får bostadsbidrag. Dessa förslag är ett bra sätt att verkligen nå dem som har de största behoven.
För mer information:
Emma Henriksson Riksdagsledamot för Kristdemokraterna i Stockholms län Tel: 070-354 41 91 www.kristdemokraterna.se/emmahenriksson
Natasa Ristic Davidson Politisk sakkunnig Tel: 08-786 56 09