Nordens välfärdscenter

Plats på scen - Från osynlighet till mediedarlings

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 14:06 CEST

Nytt temahäfte från Nordens Välfärdscenter: Kultur, Media och Synlighet

Det kommer ofta rapporter om att personer med funktionsnedsättning har sämre levnadsvillkor än andra människor. Samtidigt finns i Norden en tydlig politisk ambition att det inte ska vara så. I detta temahäfte lyfter vi fram vad som hittills har uppnåtts men också områden där det behöver göras mer. I temahäftet finns bland annat en faktadel om ländernas funktionshinder- och mediepolitik, goda exempel, intervjuer med brukare och politiker och presentation av intressant forskning.

På catwalken går vackra smala damer. Dansare har perfekta kroppar. En ståuppare är snabb i käften. Så ser världen oftast ut, men inte alltid. I detta temahäfte från Nordens Välfärdscenter visar på alternativa bilder. Bilder som bättre speglar verkligheten. Där människor på catwalk kan vara rullstolsburna, en ståuppare ha svårt att tala tydligt och dansare kan vara förlamade. I temahäftet Kultur, Media och Synlighet visar exempel på hur kultur och media kan bli mer inkluderande, och vad som behövs för att detta inte bara ska vara undantag.

I temahäftet kan du bland annat läsa om: - Dans för alla - oavsett funktionsnedsättning eller inte - Konst utan gränser - Uppskattad lyteskomik i South Park - Så kom ICA-Jerry till - Om mediaforskning i förändring

Nordens Välfärdscenter vill skapa politiskdebatt och sprida kunskap. Det gör vi bland annat genom att lämna rekommendationer utifrån innehållet i temahäftet.

Beställa temahäftet gratis eller ladda ner det via vår hemsida: www.nordicwelfare.org/temahefter

Nordens Välfärdscenter är en institution inom Nordiska ministerrådets social- och hälsosektor. Nordens Välfärdscenters uppgift är att genom utbildning, information, främjande av forskning, utvecklingsarbete, nätverksbyggande och internationellt samarbete förbättra kvaliteten på det välfärdspolitiska området i Norden.