Miljöstyrningsrådet

Platser kvar! Frukostseminarium: Följ upp sociala krav i upphandlingar

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 15:01 CEST

Den 13 juni sjösätter Miljöstyrningsrådet och Sveriges landsting och regioner ett nytt verktyg som ska förbättra uppföljningen av sociala krav som ställs i upphandlingar. Välkommen till lanseringen av Uppföljningsportalen!

Offentlig sektor köper in varor och tjänster till ett belopp om 600 miljarder kronor per år. I allt fler upphandlingar ställs krav på leverantörer att leva upp till både sociala och miljömässiga krav. En utmaning har varit uppföljning av dessa krav. Miljöstyrningsrådet och Sveriges landsting och regioner har därför tillsammans utvecklat ett verktyg som möjliggör effektiv uppföljning av sociala krav i leverantörskedjor

Uppföljningsportalen är ett enkelt, kostnadseffektivt och användarvänligt verktyg för att underlätta för upphandlare och leverantörer att följa upp och redovisa sociala åtaganden i leverantörskedjan. Verktyget består av en databas där avtal som inkluderar sociala krav registreras och där sedan leverantörerna får lämna information om hur de sociala kraven uppfylls genom att svara på ett antal frågor som rör sociala villkor i leverantörskedjan.

”Generellt sett är avtalsuppföljning ett eftersatt område hos upphandlande myndigheter. Det gäller även uppföljningen av sociala och miljömässiga krav. Det här verktyget gör uppföljning av sociala krav mer effektivt och därmed kan fler uppföljningar genomföras” säger Lisa Sennström, projektledare för socialt ansvarsfull upphandling på Miljöstyrningsrådet.

Vid frukostseminariet den 13 juni diskuterar vi utmaningar med att ställa och följa upp sociala krav i leverantörsled med representanter från branschen och inköpare.

Datum: 13 juni

Tid: kl. 09.00-10.15. Frukost serveras från kl. 08.00.

Plats: Restaurangen, World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm

Moderator: Parul Sharma, hållbarhetsexpert med erfarenhet av arbete som hållbarhetschef för några av Nordens största industriföretag.

Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar offentlig upphandling och ger stöd till offentliga sektorn att miljöanpassa sina inköp. Miljöstyrningsrådet utvecklar och tillhandahåller även miljöledningssystem (EMAS) och internationellt jämförbar produktrelaterad miljö- och klimatinformation (EPD®systemet).