Platzer Fastigheter

Platzer förvärvar kontorsfastigheten i Odinhuset

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 17:00 CET

Platzer Fastigheter har förvärvat resterande 50% av aktierna i Odinsgatan Fastighets AB, ägare till fastigheten Stampen 4:42 på Odinsgatan i Göteborg, och blir därigenom ensam ägare till fastigheten. Säljare är Stigberget Fastighetsutveckling, som tidigare ägde hälften av fastigheten tillsammans med Platzer. Fastigheten har en uthyrbar area på ca 10,000 kvm, varav merparten är kontorsytor.- Odinhuset är en långsiktigt attraktiv fastighetstillgång som kompletterar Platzer Fastigheters centrala bestånd väl, säger Fabian Hielte, VD i Platzer Fastigheter.- För Stigberget innebär detta att projekt Odin nu avslutas efter de tidigare delförsäljningarna till SGS Studentbostäder och Skandrenting, säger Kjell Arefjäll, VD i Stigberget Fastighetsutveckling.Göteborg den 6 februari 2007

Platzer Fastigheter ABFabian Hielte

Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta gärna:

VD Fabian Hielte tel

031-63 12 16, e-post fabian.hielte@platzer.se