Platzer Fastigheter

Platzer tecknar hyresavtal med Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2003 16:31 CEST

Platzer har tecknat avtal med enheter inom Primär och Tandvårdsförvaltningen i Västra Götalandsregionen, om förhyrning av ca 1 750 kvm kontorslokaler i fastigheten Gullbergsvass 5:10, Kämpegatan 3 i Göteborg.

Avtalet löper på 5 år. Inflyttning påbörjas under hösten 2003.

Lokalerna på Kämpegatan är redan idag utformade på ett sådant sätt att de passar bra för Folktandvården i Södra Bohusläns administration samt för Förvaltningens centrala IT enhet.

Platzer som idag har sitt kontor i delar av de aktuella lokalerna på Kämpegatan kommer, för att möjliggöra uthyrningen till Primär och Tandvårdsförvaltningen, att vid årsskiftet flytta till Norra Gårda och den egna fastigheten Gårda 4:11 på Anders Personsgatan 16.

I Norra Gårda, där Platzer idag är den dominerande fastighetsägaren planeras för närvarande ett antal stora om- och nyproduktionsprojekt.

- Genom att flytta till Norra Gårda får vi nu ökad möjlighet att följa och påverka utvecklingen i ett av de mest expansiva och intressanta områdena i Göteborg, säger Platzers VD Birger von Hall.

I och med avtalet med Västra Götalandsregionen har Platzer hittills i år hyrt ut 14 987 kvm vilket ger en uthyrningsgrad på 92,4%.

Göteborg den 10 september 2003
Platzer Fastigheter AB
Birger von Hall
Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta gärna:
VD Birger von Hall, tel 031-63 12 00, 0705-49 47 70,
e-post birger.vonhall@platzer.se

Detta är Platzer
Platzer Fastigheter AB, som ingår i Ernströmgruppen, äger, förvaltar och utvecklar ett fastighetsbestånd omfattande ca 330 000 kvm som i huvudsak utgörs av kommersiella lokaler. Ca 95% av fastigheternas värde finns i Storgöteborg och Platzer är ett av de ledande fastighetsbolagen med kommersiella fastigheter i området. Resterande fastigheter återfinns på två orter i övriga Västsverige.