Kriminalvården

Plavsic kommer att avtjäna sitt straff i svenskt fängelse

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 09:00 CEST

Den Bosnien Serbiska ex-presidenten Biljana Plavsic kommer att avtjäna sitt fängelsestraff i Sverige. I februari i år dömdes Plavsic till 11 års fängelse i krigsförbrytartribunalen i Haag, för brott mot mänskligheten.

Internationella avtal
Sverige har liksom ett flertal andra länder ett avtal med FN:s krigsförbrytartribunal i Haag om att personer som dömts av tribunalen kan verkställa straffet i Sverige under vissa omständigheter. I dessa fall ställer tribunalen i Haag en officiell förfrågan till den svenska regeringen som sedan beslutar i fallet. Regeringen har nu för första gången beslutat att ta emot en person som dömts vid Haagtribunalen.

Regeringsbeslut
Haagtribunalens dom är inte helt översättningsbar till svenska lagar, därför måste regeringen fatta ett beslut där de tar ställning till vilka regler som ska gälla för klientens verkställighet i Sverige. Utifrån det ramverk som ges planerar kriminalvården fängelsetiden. Regeringen har beslutat om att Plavsic ska avtjäna sitt straff utifrån den svenska kriminalvårdslagstiftningen. Detta betyder att Plavsic under sin tid i fängelse har samma rättigheter och skyldigheter som alla klienter inom kriminalvården. Enda undantaget är att beslut om villkorlig frigivning kommer att fattas av regeringen, som kan frångå reglerna om tvåtredjedelsfrigivning.

Placeras på Kronobergshäktet
Under torsdagen kom Biljana Plavsic till Sverige för att placeras på Kronobergshäktet i Stockholm. Där kommer hon att sitta i avvaktan på anstaltsplacering. Under tiden i häkte kommer hon att träffa tjänstemän från kriminalvården som i samtal med henne gör en risk- och behovsanalys och planerar hennes fängelsetid. Detta görs för att kartlägga förutsättningarna för hennes vistelse här, och utifrån detta forma hennes vardag innanför murarna. I utredningen kartlägger Kriminalvården Plavsic sociala nätverk, undersöker hur hon kan hålla kontakten med sina anhöriga och analyserar säkerhetsaspekter kring hennes vistelse.

Anstaltsplacering
När utredningen är klar kommer kriminalvården utifrån denna att placera Plavsic på den anstalt som bäst överensstämmer med de behov av säkerhet och kontroll som framkommit under arbetet. Den troligaste placeringen är kvinnoanstalten Hinseberg utanför Örebro. Kriminalvården strävar efter att ge alla klienter den humana kriminalvård som vi är kända för internationellt.

För mer information kontakta
Kriminalvårdsstyrelsens informationssekretariat;
011-496 30 08