Playboy Condoms Scandinavia

Playboy Kondomer nu i Sverige. Vi eftersträvar en nolltolerans av könssjukdomar som Klamydia

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2013 17:40 CEST

För att öka användningen av kondomer är det viktigt att följa de senaste trender som visats mycket framgångsrika i de ledande länderna inom kondomförsäljning och dess användning. Detta genom att bredda utbudet av kondomer och erbjuda alternativa modeller samt erbjuda kondomer via varuautomater och i alternativa butiker som tidigare ej sålt kondomer.

Allt detta kommer nu till våren att ske runt om i Sverige. Det är hög tid att ta ansvar för den drastiskt sjunkande kondomanvändningen i Sverige genom att erbjuda fler modeller via fler försäljningskanaler.

Playboy kondomer kommer att delas ut till allmänheten runt om i Sverige via en mängd olika events under våren och sommaren. Detta som en del av våran kamanj "Strävan efter nolltolerans"

En stor del av den globala Försäljningen av Playboy kondomer går till välgörenhet samt forskning kring aids. För att öka användningen av kondomer och minska spridningen av könssjukdomar  krävs det ett bredare utbud av kondomer, mer pengar till forskning, mer upplyning om säker sex och fler som engagerar sig i dessa frågor. Vi på Playboy Condoms kommer göra allt som står i vår makt + mycket mer för att verklighetsställa vår nolltolerans.

Playboy Condoms Scandinavia 


Vår vision är att få fler människor att börja använda sig av kondom. Enligt statistiken sker en minskning av användat utav kondom och en ökning av könssjukdomar, HIV och oplanerade graviditeter runt om i världen. Vi har i andra länder där vår produkt tidigare lanserats nått enorma framgångar med vår försäljning. Playboy Kondomen introducerades på världsmarknaden 2010 och finns nu representerade i över 80 länder runt om i världen.


Vårt viktigaste uppdrag är att vi tillsammans med våra högkvalitativa produkter och vårt globala varumärke hjälper till att bidra till en ökning av den totala användningen av kondomer runt om i världen.


Enligt riksförbundet för sexuell upplysning har kondomförsäljningen runt om i Norden minskat. Idag säljs det 16-17 miljoner kondomer om året i Sverige, jämfört med 24-25 miljoner mellan åren 1988-89 då hivrisken var på tapeten. Vårt mål är att få fler männsikor att använda sig av kondom och att hjälpa till med upplysning om alla de negativa konsekvenser detta annars kan leda till.


Vi har med hjälp av vårt starka varumärke samt den tilltalande approach och livsstil vi marknadsför kondomanvändandet med, lyckats attrahera en stor målgrupp som tidigare ej använt sig av kondomer.


Consumers use Playboy condoms worldwide because Playboy is a quality, trusted brand that makes them feel sexy. So, if more people are practicing  safer sex, that´s a good thing.


What do you think?


"facebook wall post : Playboy Condoms Scandinavia"